Alta kommune
Gå til

Inviterer sjørettede virksomheter til Langnes

Alta kommune har startet prosessen med detaljregulering av Langnes industriområde. Nå er tiden inne for aktuelle næringsaktører til å melde inn interesse for området.

Opparbeiding av Langnes industriområde er avsluttet. Sprengningsmassene fra tunellen mellom Langnes og Storsandnes har gitt 150 mål areal som skal benyttes til etablering av ulike sjørelaterte virksomheter.

- Langnes gir muligheter til etablering for nye næringsvirksomheter i kommunen. Området ligger strategisk til for sjørettede aktiviteter. Området bør være aktuelt for næringsvirksomheter som har behov for koblingen mellom sjø og land, og hvor logistikk utgjør et viktig element, sier næringssjef i Alta kommune, Jørgen Kristoffersen. Disse kan være virksomheter knyttet til fiskeri, havbruk, logistikk eller servicenæringer tilknyttet slik virksomhet.

Han trekker frem flere elementer som gjør at Langnes industriområde vil tilby noe helt nytt i regionen:

  • En oppgradert E6 går omtrent gjennom området
  • Tilknytningen til E45 – som strekker seg helt ned til Sicilia – er nær
  • 400 meter dybde i sjøen like utenfor området
  • Potensial for 300 meter lang dypvannskai

Dypvannskai

  - E6 er nylig oppgradert og prosjektet Alta Vest er nå fullført. Det innebærer en moderne og god vei fra Langnes og inn til Alta hvor det er tilknytning til E45. E45 strekker seg helt ned til Sicilia og Middelhavet. Det er også muligheter for 300 meter lang dypvannskai på området, og like utenfor området som er bygget opp er det sjødybde på 400 meter. Dette gir muligheter for mange typer industrivirksomheter.

NÆRINGSSJEF: Jørgen Kristoffersen, næringssjef i Alta kommune.  

- Dypvannskai har vi flere steder i Alta, men på Langnes er det muligheter for etablering av denne type kaianlegg tilknyttet virksomhetene der.

Knutepunkt

- Området egner seg spesielt godt til virksomheter med store transportbehov. Det aller meste som eksporteres ut av fylket skjer på vei og Langnes ligger i så måte strategisk godt til, sier Kristoffersen.

Det legges også til rette for et kommunikasjonsmessig knutepunkt for hurtigbåtrafikk, fergetrafikk og for Sibelco sitt behov for effektiv transportløsning.

Alta kommune ønsker nå at aktuelle næringsaktører tar kontakt med kommunen og melder sin interesse for området.

- Vi er inne i en prosess med detaljregulering av området. Derfor ønsker vi at aktuelle aktører melder seg, slik at vi kan legge de ulike behovene inn i reguleringsplanen, sier han.

Kommunen har allerede mottatt interesse fra flere ulike aktører, blant annet fra oppdrettsnæringen.

Skillemoen byggeklart sommeren 2020

De nye næringstomtene på Skillemoen vil være tildelingsklare kommende høst og byggeklare sommeren 2020.

Til sammen 350 mål blir regulert for industri på Skillemoen. Ifølge næringssjef Jørgen Kristoffersen er dette sårt trengte kvadratmeter for Altas ulike næringer.

SKILLEMOEN: Industriområdet er klart for bygging sommeren 2020. Kommende høst er tomtene tildelingsklare. 

- Området er regulert for industri, lagervirksomhet og engrosvirksomhet. Dette er noe vi har mye av i Alta og behovet for nye arealer har vært stort de siste årene. I dag er det knapphet på slike tomter og det har hastet med å få Skillemoen ferdig. Nylig kunngjorde vi en tomt i industriområdet på Aronnes, og her meldte 12 aktører seg. Det sier litt om interessen og behovet, sier Kristoffersen.

Det er mange aktører som har vært i kontakt med kommunen for å vise sin interesse for det nye arealet på Skillemoen. Kristoffersen forteller at tomtene vil være tildelingsklare kommende høst. Da regner kommunen med at veiene er opparbeidet, at vann og avløp er ført frem og at sykkel- og gangstier er på plass. Og om alt går etter planen er tomtene byggeklare sommeren 2020.

Hver av tomtene er på fem mål. Kristoffersen forteller at kommunen enkelt slår flere tomer sammen ved behov.

Innholdet i denne artikkelen er ikke produsert av Altaposten.nos redaksjon, men av Altaposten.nos markedsavdeling.

Altaposten.no er opptatt av et tydelig skille mellom redaksjonelt og kommersielt innhold. Om du opplever at denne eller andre annonser på altaposten.no/ er utydelig merket, gi oss gjerne beskjed på e-post.