Montèr Østlyngen
Gå til

Østlyngens 90-årige historie er full av historiske skatter

I 2019 er det hele 90 år siden altaværingen Ole Østlyngen etablerte det som senere skulle bli en av fylkets viktigste og største aktører innen byggvarehandel.

Historien til Ole Østlyngen er på mange måter en historie om Altas utvikling gjennom flere tiår – med de tøffe mellomkrigsårene, den brutale krigen og gjenreisingen av Finnmark. Kontrasten til dagens drift med millionomsetning, store avtaler og et imponerende varelager er enorm.

Ole Østlyngen tok over familiens kremmertradisjon etter at pappa Olav hadde drevet landhandel frem til 1925, da han gikk konkurs.

Til Oslo for å handle

Ole hadde et sterkt ønske om å starte ny butikk etter sin far. Han hadde reisepenger tur-retur Oslo, og reiste dit for å få kjøpt varer til en ny start. På Altagård spurte han general Eriksen om han visste om noen han kunne be om å få kreditt.

«Hermansen & Jørgensen kan du henvende deg til. Og hils fra meg!» lød svaret fra generalen. Dette firmaet holdt på å flytte og hadde varer, blant annet pyntebånd, som de solgte billig. Ole kjøpte slike og kona Ågot sydde lommetørklemapper og andre småting som de solgte før jul. Da Ole reiste hjem fra Oslo hadde han imidlertid ikke penger til mat.

NYETABLERT: I 1929 etablerte Ole Østlyngen butikk på Elvebakken.  

- Det er litt spesielt å tenke på hvordan det var da selskapet ble oppstartet. Sammenliknet med dagens drift er det enorme forskjeller, sier Kristian Østlyngen. Han er fjerde generasjon Østlyngen som driver selskapet. Pappa Tor, bestefar Roald og oldefar Ole har altså tråkket opp stien gjennom 90 år. I dag er de 19 ansatte og omsatte for 93,5 millioner kroner i fjor.

Eget sagbruk

De første årene ble Østlyngen ble drevet som assortert landhandel, men ble senere utvidet med egne avdelinger for møbler og byggevarer, samt eget sagbruk. Før krigen lå sagbruket på østsiden av veien ved brua på Kronstad-siden. Svinghjulet på motoren var kjempesvært. Da de tok frokost stoppet de motoren, men saga var så vidt stoppet da de kom tilbake. Det var 5-6 ansatte arbeidere.

De kjøpte tømmer av skogvesenet, i tillegg til at de tok en del leiesaging. Under krigen rekvirerte tyskerne sagbruket. Den velkjente «flyplanken» ble saget opp der.

2500 kubikk trelast fra Russland

Under krigen ble snekkerfabrikk etablert. Denne ble som alt annet brent ned i 1945. På 1950-tallet ble fabrikken bygd opp igjen. Dette selskapet var i drift til tidlig på 1960-tallet. Produksjonen var vinduer, trapper og en del møbler.

I 1946 begynte leveransene av trelast og byggevarer til gjenreisinga. Ole var den desidert største leverandøren etter krigen. Da ble det gjort store innkjøp – blant annet 2500 kubikk trelast fra Russland. All trelasten var i furu snekkerlast 8 tommer boks. Det tok en mann en hel vinter for å kløve opp partiet i 2”x 4”.

- Det sies at kvaliteten var nydelig, men mesteparten ble brukt som byggematerialer, forteller Kristian Østlyngen.

Østlyngen leverte trelast til både Alta og Kautokeino under gjenreisingen. På det meste under gjenreisinga var det opptil 4 rekker trelast a 100 meter. Høyden på stablene var ca. 4 meter, og bredden varierte fra 3 til 6-7 meter.

4. GENERASJON: Kristian Østlyngen er 4. generasjon som driver Østlyngen Bygg. Her sammen med Camilla Østlyngen.  

Betongstøperi

Alta Betong var et underselskap hos Østlyngen på 50- og 60-tallet. Dette selskapet gikk imidlertid konkurs etter få års drift. Betongstøperiet lå rett vest for bedehuset i dag under Sandfallet. De hadde to betongtrommelbiler på denne tiden. Det var tyske lastebiler fra krigen som var påsatt tromler. Betongdekket til brua på Elvebakken ble levert med disse bilene.

Bukta-anlegget

Ole Østlyngen leide kai i Bukta før krigen, og kjøpte etter krigen denne eiendommen. Bukta-anlegget med kai ble bygd i 1958-61. Grunnen var at leieavtalen Østlyngen hadde med forsvaret for trelastlageret ved flyplassen var noe usikker. Det ble samtidig bygd hotell i anlegget som ble leid ut til et eget driftsselskap.

Anlegget ble ellers drevet som byggevareforretning, og sist på 70-tallet ble trelastlageret flyttet hit fra Nedre Elvebakken ved flyplassen. I 1980-81 ble det reist et stållager for trelasten.

I 2018 var det betydelig ombygging og Østlyngen ble da Alta største byggvarebutikk og en del av Monter/Optimera-kjeden, som er Norges største innen segmentet. Nå er det altså 90-årsjubileum og det skal blant annet markeres med en jubileumsuke og stor fest i mai.

Om Østlyngen Bygg AS:

 • Butikken ble startet av Ole Østlyngen i 1929 på Elvebakken, som solgte det meste av varer.
 • Selskapene ble skilt ut på 1990 tallet: Fagmøbler, jernvare, Østlyngen Bygg, samt eiendomsselskap.
 • Østlyngen Bygg har hatt status som Norbohus-forhandler siden 1990-tallet.
 • Var da også med i Byggkjøpkjeden/XL-Bygg.
 • Gikk over til Byggmakker-kjeden i 1998.
 • 5. februar 2018 skrev Østlyngen Bygg AS avtale med Optimera/ Montér.
 • 19 ansatte.
 • 1000 kvadratmeter butikk innendørs.
 • Omsatte for 93,5 mill. i 2018

Om Montér/Optimera:

 • Er Norges største aktør innen salg og distribusjon av byggevarer, trelast og interiør.
 • Har mer enn 160 utsalgssteder.
 • 1 900 ansatte.
 • 10 milliarder kroner i omsetning.
 • Virksomheten innbefatter Optimera Proff, Optimera Handel, Optimera Logistikk, Optimera Byggsystemer og kjedene Montér, Flisekompaniet og Byggi.
 • Optimera er en del av det internasjonale konsernet Saint-Gobain.

Innholdet i denne artikkelen er ikke produsert av Altaposten.nos redaksjon, men av Altaposten.nos markedsavdeling.

Altaposten.no er opptatt av et tydelig skille mellom redaksjonelt og kommersielt innhold. Om du opplever at denne eller andre annonser på altaposten.no/ er utydelig merket, gi oss gjerne beskjed på e-post.