Parksenteret
Gå til

Derfor er det viktig å handle lokalt

Butikkeierne på Parksenteret i Alta er samstemte når det gjelder viktigheten av det lokale næringslivet. Når man handler lokalt, bidrar man til å støtte opp om lokalsamfunnet og for butikkene er det viktig å gi en merverdi tilbake til innbyggerne i Alta.

De lokale butikkene i Alta spiller en nøkkelrolle i lokalsamfunnet og bidrar til å skape flere arbeidsplasser. Butikkene gir også unge Altaværinger muligheten til å få arbeidserfaring gjennom deltidsjobb og sommerjobb. 


- Å kunne tilby deltidsjobb gir unge i byen mulighet til å komme seg inn på arbeidsmarkedet på og å lære seg ting i næringslivet, som for eksempel service, punktlighet og hvordan man skal forholde seg til andre. Det er en kjempefin erfaring å få med seg uansett hva man skal gjøre videre, sier Kirsti Finstad Nilsen, daglig leder på lekebutikken Kozmos.

KOZMOS: Kjersti Finstad Nilsen, daglig leder. Foto: Tom Birger Anundsen/Mediehuset Altaposten  

En merverdi tilbake til Alta

En annen positiv virkning av å prioritere det lokale næringslivet fremfor netthandel, er merverdien butikkene gir tilbake til Alta. 


- Det lokale næringslivet opprettholder arbeidsplasser og det genererer aktivitet i Alta. Butikkene bidrar også med skattemidler til kommunen. Pengene som brukes her blir værende i kommunen, sier Øyvind Seljeseth, som sammen med Vigdis Seljeseth eier og driver butikkene Kilden og Sarepta på Parksenteret.

KILDEN: Øyvind og Vigdis Seljeseth, eiere og drivere av Kilden og Sarepta. Foto: Tom Birger Anundsen/Mediehuset Altaposten 

Næringslivets bidrag til idrettslag og foreninger

Mette Sønvisen, eier og daglig leder på Montana, trekker også frem hva det lokale næringslivet bidrar med til idrettslag og foreninger. 


-Det er mange innom som spør etter gaver til trekninger de skal ha på arrangement, sier Mette. Vi er med når noen spør og vi gjør det vi kan for å bidra til lokalsamfunnet, fastslår hun sammen med Bjørg Rasmussen, som jobber på Montana. Vi har også unge Altaværinger i utplassering og sommerjobb samt at vi tar imot lokale arbeidssøkere og de som trenger arbeidsavklaring gjennom NAV eller Aksis. Det er nok mange som ikke er klar over ringvirkningene av det å handle lokalt, at vi støtter både oss selv og de rundt oss i byen, avslutter Mette. 


MONTANA: Mette Sønvisen, eier og driver sammen med Bjørg Rasmussen, medarbeider. Foto: Tom Birger Anundsen/Mediehuset Altaposten 

 

- Å handle lokalt bidrar til arbeidsplasser, butikkene har mulighet til å sponse idrettslag og bidra med premier til lag og foreninger – ingenting av det får du når du handler på nett, sier Tom Egil Olsen, eier og driver av Enfotobutikk.

Skredder og skomaker

Øyvind Seljeseth påpeker også tjenester som ikke er tilgjengelig via netthandel. I butikken Sarepta jobber det en skredder og en skomaker. De har flere års erfaring med godt håndarbeid og har en unik kompetanse som ikke er tilgjengelig via netthandel.

SAREPTA: Øyvind Seljeseth, eier og driver av Sarepta og Kilden, sammen med skredder. Foto: Tom Birger Anundsen/Mediehuset Altaposten  

 

Alta blir mer attraktivt for turister med liv i samfunnet

Et aktivt og lokalt næringsliv gjør det mer attraktivt for turistene å velge Alta fremfor andre destinasjoner. 


- En lokal møteplass er sosialt og det skaper liv i samfunnet. Hvis det blir færre butikker i sentrum, blir det mindre liv og da blir byen mindre attraktiv for turismen, avslutter Øyvind Seljeseth.

Innholdet i denne artikkelen er ikke produsert av Altaposten.nos redaksjon, men av Altaposten.nos markedsavdeling.

Altaposten.no er opptatt av et tydelig skille mellom redaksjonelt og kommersielt innhold. Om du opplever at denne eller andre annonser på altaposten.no/ er utydelig merket, gi oss gjerne beskjed på e-post.