Leading Web Solutions
Gå til

Derfor kan det koste mer enn forventet å ta opp forbrukslån uten sikkerhet

Tilgang til kreditt er en viktig byggekloss i nordmenns økonomiske hverdag. Vi tar opp lån med den hensikt å finansiere kjøp av bolig, bil og flere andre essensielle formål. Mange har nok også opplevd at sluttkostnaden kan ende opp med å bli en del høyere enn forventet.

Det kan være lett å overse de gebyrene og merkostnadene som følger med opptak av kreditt, enten det er snakk om et forbrukslån, kredittkort eller lignende.

Renter og gebyrer hever kostnadene

Når vi låner penger er det vanlig å høre begrepet ‘nominell rente’. Det er selve grunnkostnaden for å låne penger og utgjør bankens viktigste inntektskilde. Lånets nominelle rente gir likevel ikke et nøyaktig bilde av kostnadene ettersom gebyrene mangler.

Gebyrene du ender opp med å betale vil i stor grad avhenge av hvilken type lån det er snakk om og hvorvidt det er snakk om et pantesikret eller usikret lån. Forbrukslån kan være et godt eksempel når målet er å illustrere kostnadene.

Utover å ha et nominelt rentenivå, vil det også følge med visse gebyrer når man tar opp et lån uten sikkerhet. For det første vil det kreves et opprettelsesgebyr, som er ment å dekke bankens merkostnad for å sette opp selve avtalen. Det tilkommer også et termingebyr som dekker vedlikeholdet av lånet. Utvalgte banker krever i tillegg at du betaler et fakturagebyr, uansett om du velger efaktura eller vanlig postleveranse.

Så mye koster det deg

For å illustrere hvordan gebyrene påvirker sluttkostnaden har vi satt opp 2 regneeksempler. I begge eksemplene låner vi 100 000 kroner med 3 års nedbetalingstid til 9 prosent nominell rente. Forskjellen er at etableringsgebyret og termingebyret er ekskludert i det første eksempelet.

Lånebeløp100 000 kronerNominell rente + gebyrer14 380 kroner
Nedbetalingstid3 årNominell rente9,00 prosent
Termingebyr0 kronerEff. rente9,38 prosent
Antall terminer12Gebyr for etablering0 kroner
Terminbeløp (annuitetslån)3 180 kronerTotalbeløp som må tilbakebetales114 380 kroner

Legg merke til hvordan lånets nominelle rente skiller seg fra den effektive renten, enda lånet ikke har noen ekstra gebyrer. Det kommer av den effekten nedbetalingstiden har på rentenivået. Nominelt rentenivå beregnes over en ett år lang periode. I vårt regneeksempel har vi derimot valgt 3 års nedbetalingstid, som medfører at rentene løper over lenger tid. I neste eksempel ser vi hvordan gebyrene påvirker lånets totalkostnad.


Lånebeløp100 000 kronerNominell rente + gebyrer17 794 kroner
Nedbetalingstid3 årRente9,00 prosent
Termingebyr50 kronerEff. rente10,55 prosent
Antall terminer12Gebyr for etablering1 500 kroner
Terminbeløp (annuitet)3 180 kronerTotalbeløp som må tilbakebetales117 794 kroner

Her ser vi at prisen stiger med nesten 3 500 kroner på grunn av gebyrene som legges til. I det siste eksempelet har vi ikke inkludert fakturagebyr, som igjen kan føre til enda høyere kostnader. Dette viser hvorfor det kan koste mer enn forventet å ta opp kreditt. Vi ser i tillegg viktigheten av å betale tilbake lånet så raskt som mulig

Vær nøktern og sammenlign tilbud om kreditt på forhånd

Skal du skal låne penger (f.eks til refinansiering) er det viktig å skaffe seg en god oversikt over alle kostnadene på forhånd. Flere nettjenester har dukket opp de siste årene med den hensikt å gjøre jobben med å finne lån enklere. Når det er sagt så er det ikke mulig å fastsette noen pris på et lån uten sikkerhet med mindre banken har realbehandlet søknaden.

Når du sammenligner tilbud er det også viktig å fokusere på tiden det tar å tilbakebetale lånet. Forsøk alltid å kvitte deg med gjelden din så raskt som mulig, da det sparer deg for unødvendige rentekostnader. Finner du et lån med lav rente vil det være lite penger å spare dersom du velger en unødvendig lang nedbetalingstid.

Spør banken dersom du er i tvil

Hvis det er noe du lurer på angående lånets kostnadsstruktur bør du alltid spørre en av bankens rådgivere. Det inkluderer spørsmål om lånets gebyrstruktur, nedbetalingstid og effektive rente. Samtidig er det viktig å ha litt sunn skepsis i møte med bankens rådgivere, da undersøkelser viser at informasjonen kan være noe skjevfordelt.

Regneeksempel: Effektiv rente 19,88 prosent, kr 65 000, 5 års nedbetaling, etableringsgebyr 1 820, Totalbeløp kr 99 570.

Innholdet i denne artikkelen er ikke produsert av Altaposten.nos redaksjon, men av Altaposten.nos markedsavdeling.

Altaposten.no er opptatt av et tydelig skille mellom redaksjonelt og kommersielt innhold. Om du opplever at denne eller andre annonser på altaposten.no/ er utydelig merket, gi oss gjerne beskjed på e-post.