Stiftelsen Betania Alta
Gå til

Her er arbeidsplassen hvor de ansatte vil gjøre en forskjell

Navnet kan kanskje gi assosiasjoner til et bedehus, men Betania Alta er faktisk en av Altas større kompetansearbeidsplasser, som de ansatte gjerne får være med å utvikle.


- Betania er i realiteten en flerfaglig kompetansearbeidsplass i Alta. Våre ansatte er alt fra pedagoger til vernepleiere, sosionomer og sykepleiere sier daglig leder Heidi Tangstad.  I tillegg består kollegiet av helsefagarbeidere, barne- og ungdomsarbeidere, renholdere, vaktmestere, kokker og administrativt personell som er viktige fagfolk i vår organisasjon, legger hun til.

Ansvar for egen arbeidsplass

Betania Alta er en privat stiftelse som driver sin virksomhet på ideell basis og som jobber innen tre områder: sykehjemsdrift og omsorgsboliger, rus og psykiatri og barnehager.

I dag tilbyr de 50 sykehjemsplasser fordelt på to sykehjem, cirka 40 omsorgsboliger innen eldreomsorg og psykiatri og et psykiatrisk dagsenter.

I tillegg driver de to barnehager – en kulturbarnehage og en idrettsbarnehage - med totalt 118 barnehageplasser.

Med sine over 200 ansatte er de en av Altas større arbeidsplasser, og de har mange fagarbeidere på alle tre virksomhetsområder. I tillegg er Betania en stor lærlinge-arbeidsplass.

- Hos Betania har de ansatte lang tradisjon for å ha eierskap til sin egen arbeidshverdag. Alle tar ansvar for egen arbeidsplass, og bidrar til å utvikle den, sier Tangstad.

Ansatte i Furuly kulturbarnehage i Alta har selv utviklet innholdet i kultur-profilen. I kulturbarnehagen blir barna kjent med både nye og tradisjonelle kulturuttrykk. 

 

- Eksempelvis har de to barnehagene våre selv hatt prosesser der de har utviklet profilene som kulturbarnehage og idrettsbarnehage. Det har kommet fra de ansatte selv, forteller Tangstad.

Innovasjon

Det kan nestleder i Furuly kulturbarnehage, Solbjørg Wang Hillestrøm, bekrefte.

-  Det var en prosess som de ansatte var med på å forme, og vi fikk sette ord på hvem vi er og hvilken hverdag vi vil gi barna. Der har hele personalet vært med og bidratt, forteller hun.

Innovasjon og entreprenørskapsånd ligger nemlig i Betanias blod – stiftelsen ble startet for over 80 år siden av gründer og ildsjel Alma Halse, som helt fram til sin død i 1969 ga omsorgstilbud til et stort antall mennesker.

- Betania er veldig opptatt av utvikling og av å være proaktiv. Vi vil være med på det som skjer i samfunnet, og jeg føler at vi ansatte blir møtt på de innspillene vi har. Betania er interessert i engasjementet som personalet viser, mener Hillestrøm.

I år satser vi ekstra på kompetanseutvikling. Faget er i konstant utvikling og det må vi også være, både sykepleiere og helsefagarbeidere, sier virksomhetsleder for Betania Altas sykehjem, Solfrid Lund. Fra Furuly sykehjem Anja Larsen, Juliane Baisch og Torhild Guttormsen. 

Dynamikk

De ansatte er også med i «Samarbeidsrådet», et HMS-organ på tvers av de ulike virksomhetsområdene, samt at de engasjeres i arbeidsgrupper for å utvikle tjenestene i sine avdelinger.

- Mange av de strategiske veivalgene Betania har gjort, har kommet fra «de som har skoene på» og som først ser behovene. Dynamikken mellom de som utfører den konkrete jobben og ledelsen er det viktig for oss å ta vare på. Det gjør at vi kan tilpasse tilbudet til brukernes behov, sier Tangstad.

- At vi er tett på behovet gjør at vi kan være en stemme for noen av de svakeste gruppene i samfunnet.

Ukens fagmøte på Betania Psykiatri gjennomføres med en trøtt to-åring på pappas fang. Sosionom Eiliv Kringstad Skjæret og miljøarbeider Odd-Steve Elvedal har flere års fartstid som ansatte på Betania Alta Psykiatri. 

 

En arbeidsplass i utvikling

Solfrid Nilsen Lund har arbeidet i Betania siden hun var ferdig utdannet sykepleier i 1995, og er i dag virksomhetsleder ved både Furuly og Bossekop sykehjem.

- Jeg opplever Betania som en stabil og trygg arbeidsplass, som samtidig hele tiden er i utvikling, sier hun, og fortsetter:

- Vi gjør ikke det samme nå som vi gjorde i 1995 – både Betania og faget utvikler seg. Man stagnerer ikke, men gjør hele tiden nye ting.

- Selv sitter jeg i en stilling som gjør meg veldig involvert i planlegging og strategi, men jeg håper at også de ansatte opplever at de kan være med å påvirke arbeidsplassen sin. Betania er en tett organisasjon der alle har kort vei til sin nærmeste leder, sier hun.

Det er rom for kreativitet og engasjement i Betania Alta. Daglig leder for Betania Alta, Heidi Tangstad (t.v.), sammen med nestleder i Furuly kulturbarnehage, Solbjørg Wang Hillestrøm. 

- Ikke en floskel

Det gjennomsyrer arbeidet som gjøres i tilbudet på sykehjemmene, i barnehagene og i rus- og psykiatritilbudet.

- Vi bruker tid på å reflektere over verdiordene og hva de betyr i praksis – og vi ser oss ofte «i speilet» for å kontrollere at vi lever opp til dem, sier daglig leder Heidi Tangstad.

- Dette er ikke en floskel som kun har blitt tenkt ut i et møterom, men noe vi faktisk jobber etter. Vi ser brukerne og vi bryr oss.

Virksomhetsleder Solfrid Nilsen Lund er enig:

- Vi har masse engasjerte ansatte, som ikke bare er her for å ha et levebrød, men også fordi de vil gjøre en forskjell. De ansatte står på, og gjør det lille ekstra – de er ikke bare her for å vente på lønninga den 12.

Innholdet i denne artikkelen er ikke produsert av Altaposten.nos redaksjon, men av Altaposten.nos markedsavdeling.

Altaposten.no er opptatt av et tydelig skille mellom redaksjonelt og kommersielt innhold. Om du opplever at denne eller andre annonser på altaposten.no/ er utydelig merket, gi oss gjerne beskjed på e-post.