Cermaq Group AS
Gå til

Fremtidens oppdrett har fokus på hver enkelt laks

Fremtidens lakseoppdrett innebærer oppfølging av fiskevelferd og fiskehelse for hver enkelt laks i merdene. Cermaqs søknad for iFarm er godkjent av Fiskeridirektoratet innenfor ordningen med utviklingstillatelser.

- Innovasjon og utvikling er viktig, og Cermaq er involvert i mange utviklingsprosjekter for å bidra til at vi hele tiden finner bedre løsninger for folk, fisk og miljø, sier Gunnar Gudmundsson, regiondirektør i Finnmark for Cermaq Norway.

Opprettholder arbeidsplasser

Han er glad for at Cermaq ligger langt fremme i utviklingen. iFarm vil dessuten kunne bidra til sysselsetting i nord.

- iFarm er et godt eksempel på en betydelig innovasjon som kan løse utfordringer i næringen, og som samtidig er med på å styrke den kystnære konkurransekraften, slik at vi kan opprettholde og øke sysselsetting og aktivitet langs kysten her vi bor. Det er bra for folk, fisk og miljøet, sier Gudmundsson.

Fiskeridirektoratets vedtak om at iFarm faller innenfor ordningen med utviklingstillatelser, er godt nytt for hele den norske oppdrettsnæringen. iFarm både styrker konkurransekraften i tradisjonell oppdrett og introduserer oppfølging av fiskevelferd og fiskehelse på et helt nytt nivå.

Gudmundsson og Cermaq håper at de snart kan komme i gang med å prøve ut iFarm i Norge. Det vil stilles strengere krav til oppdrett i fremtiden. iFarm vil bli et effektivt verktøy som vil redusere miljøavtrykket. Og teknologien kan brukes i åpne merder på eksisterende anlegg så vel som i lukkede systemer.

 

Viktig verktøy

iFarm bruker ansiktsgjenkjenning for å identifisere hver enkelt laks i merden og kan da følge helseutviklingen til hver enkelt fisk.

- Det er de biologiske utfordringene som er avgjørende for at vi lykkes med oppdrett på en bærekraftig måte. iFarm bygger på biologisk kompetanse og har mange likhetstrekk med det vi kjenner fra landbruk og digitalisering i fjøs. På samme måte som bonden kan følge opp fjøsdyrene sine på en måte som er tilpasset hvert enkelt dyr, gjør digitalisering og maskinlæring det mulig å følge hver enkelt fisk uten å stresse fisken med iFarm. Dette er et viktig verktøy for å ivareta våre husdyr i sjøen, og et kvantesprang for fiskeoppdrett, sier Harald Takle, forskningsleder for oppdrettsteknologi i Cermaq, og prosjektleder for iFarm.

Innovasjoner med fokus både på dyrevelferd og miljø føyer seg fint inn i rekken positive utviklinger innen Cermaqs virksomhet, og lover godt for både verdiskaping og ringvirkninger i Finnmark.

iFarm vil bli et effektivt verktøy som vil redusere miljøavtrykket og sikre fiskevelferd for hver enkelt fisk, og teknologien kan brukes i åpne merder så vel som i lukkede systemer. 

 

Slik fungerer iFarm:

 • Ved hjelp av et nottak holdes laksen på dypt i merden hvor det er lite lus. Når fisken svømmer opp for å fylle svømmeblæra, passerer den gjennom et sensorkammer.
 • Maskinsynet i sensorene sikrer individgjenkjenning basert på fiskens prikkmønster.
 • I sensorkammeret registreres hver enkelt fisk; størrelse, antall lus og mulige sykdomstegn.
 • iFarm kan sortere ut de enkelte fiskene som trenger behandling, og dermed reduseres omfanget av behandlinger dramatisk.
 • Fordi tiltak settes inn tidlig og kun for de fiskene som trenger det, bedres fiskehelse og fiskevelferd.

Cermaq region Finnmark:

 • 28 lisenser.
 • 4 FoU-konsesjoner (forskningskonsesjoner)
 • 25 lokasjoner, 14-17 operative lokasjoner..
 • Operasjoner spredd over 200 kilometer i fem kommuner.
 • Slakteri i Rypefjord i Hammerfest med en kapasitet på 180 tonn laks per skift.
 • 210 ansatte.
 • Årlig produksjon på 30.000 tonn laks.

Om Cermaq:

 • Cermaq Norway AS er en av Norges største matvareprodusenter, med en daglig produksjon på 1,3 millioner porsjoner sunn og bærekraftig laks.
 • Vår laks nytes årlig av mennesker i over 20 land over hele verden.
 • Cermaq Norway har virksomhet langs kysten av Nordland og Finnmark, og har i overkant av 500 dedikerte og dyktige ansatte.
 • I 2016 hadde Cermaq Norway en omsetning på 3,3 milliarder norske kroner.
 • Vi bidrar til langsiktig, bærekraftig verdiskapning og arbeidsplasser i lokalsamfunnene hvor vi har virksomhet.
 • Cermaq Norway er en del av Cermaq Group AS. Cermaq Group er verdens nest største produsent av laks og ørret, med virksomhet i Norge, Chile og Canada.
 • Cermaq Group er et heleid datterselskap av Mitsubishi Corporation.

Innholdet i denne artikkelen er ikke produsert av Altaposten.nos redaksjon, men av Altaposten.nos markedsavdeling.

Altaposten.no er opptatt av et tydelig skille mellom redaksjonelt og kommersielt innhold. Om du opplever at denne eller andre annonser på altaposten.no/ er utydelig merket, gi oss gjerne beskjed på e-post.