JARO AS
Gå til

Økt oppmerksomhet på betongfasader

Jaro leverer ferdigbetong, betongelementer og vann- og avløpsprodukter til bygnings- og anleggsprosjekter i hele Nord-Norge og Svalbard. Nå opplever de større fokus på fasader blant kundene.

- Vi ser at arkitektur og fasadeuttrykk spiller en større rolle nå enn for bare få år siden. Før i tiden ble kanskje betongfasadene oppfattet som noe pregløse og kjedelige, selv om det da også var mulighet for variasjon med «frilegging» og «matriser», forteller daglig leder ved Jaro AS; Olav Jørgensen.

Frilagte overflater (frilegging) er steinmateriale som legges i overflaten på betongelementet for å skape designmessig funksjon. Steinmaterialene som frilegges, kan variere fra hvit marmor til rød porfyr, gul kvartsitt og blåsvart larvikitt. Ved å støpe med matriser kan man skape strukturer og mønstre i betongen. Det kan til og med være bilder eller tekst. Begge teknikker er økende i popularitet.

Fasadefokus

Nå er det stort fokus på fasader i bransjen og tilbyderne må være på hugget for ikke å bli akterutseilt. Jaro har de siste årene jobbet med forskjellige typer tilslag i yttersjiktet som gir det ønskede uttrykk.

- Vi har levert særlig mye av hvit marmor og svart larvikitt, men vi har også eksperimentert med skifer, samt at vi jobber med å prøve ut kvartsitt fra Tana som har et rødt preg og Masikvartsitt fra Náranaš i Kautokeino som gir et grønnskjær i fasaden. En av det store fordelene med frilagte fasadevegger, i tillegg til at de blir veldig fine, er at de er tilnærmet vedlikeholdsfrie. Vi leverer også ferdig malte fasadevegger, sier Jørgensen.

Dette bygget blir levert til Hågensen Kran. Her ser vi såkalte frilagte vegger i marmor og larvikitt. 

 

Endringer i markedet

Fokuset på fasader har skjedd i et marked som til en viss grad har endret seg. Jaro erfarer at det er mer fokus på arkitektur og fremtoning, enn bare at bygget skal tjene sin funksjon som kontorbygg eller boligkompleks, og være rimeligst mulig.

- Derfor må betongbransjen være på ballen i konkurranse mot andre typer materialer som diverse typer fasadeplater og trefasader, slår han fast.

- Vi ønsker selvfølgelig å levere på alle plan. Penest design med best miljøprofil, fremragende holdbarhet, god fleksibilitet og praktiske løsninger.

Aktivitet

- Hvis vi ser noen år tilbake har det kanskje vært størst aktivitet for oss utenfor Alta og spesielt i Tromsø, men om vi ser et par år fremover er det veldig stor aktivitet lokalt i Alta kommune. Nå i begynnelsen av 2018 er det nå flere store byggeplasser som går samtidig i Alta. I år skal det blant annet bygges omsorgssenter som er det største prosjektet Alta kommune har hatt noensinne, et større transformatorprosjekt på Skillemoen, samt flere store nærings- og boligprosjekter som alle benytter betongelementer i større eller mindre grad, sier Olav Jørgensen.

«Jaro AS» innstøpt med matrise i betongen. Til venstre: Daglig leder Olav Jørgensen og Kristian Jakobsen ved Jaro AS. 

 

Lokalt på Jaro

Jaro arbeider kontinuerlig med å forbedre seg og øke kapasiteten innenfor de rammene de har på eiendommen på Aronneskjosen.

- De siste tre årene har vi økt kapasiteten med 50 prosent. Det har vi fått til gjennom kontinuerlige investeringer i maskiner, utstyr og ombygginger i produksjonshallen. Dette har medført også økning i arbeidsstokken. Vi har i dag rundt 50 årsverk på Jaro som inkluderer 6 lærlinger, forklarer han.

Kompetanse

Jaro følger også den teknologiske utviklingen i bransjen hvor digitalisering og samhandlingssystemer begynner å prege arbeidshverdagen. Selskapet ser at BIM (bygningsinformasjonsmodellering) er noe som begynner å feste seg i byggebransjen. Dette er et informasjonsdelingssytem med digitale modeller av et bygg for alle bidragsyterne i et prosjekt.

- I og med at vi ser på dette som fremtiden har vi i 2018 ansatt en egen BIM-koordinator her på Jaro som blant annet skal få ansvaret med slike oppgaver.

- I løpet av 2017 opprettet vi en avdeling i Tromsø for å betjene kundene våre der. Vi får et mye tettere samarbeid med de som monterer betongelementene våre i Tromsø, samt at oppfølgingen av kundene har blitt lettere for oss å ivareta, avslutter Olav Jørgensen.

Innholdet i denne artikkelen er ikke produsert av Altaposten.nos redaksjon, men av Altaposten.nos markedsavdeling.

Altaposten.no er opptatt av et tydelig skille mellom redaksjonelt og kommersielt innhold. Om du opplever at denne eller andre annonser på altaposten.no/ er utydelig merket, gi oss gjerne beskjed på e-post.