Sertifiserte rådgivere: - En trygghet for kunden

Når man skaper sin arbeidsplass, følger det også et stort ansvar innenfor fagområdet lønn og HR. For mange er dette et felt hvor det er lett å tråkke feil. Det kan heldigvis Regnskap og Rådgivning Alta hjelpe deg med.

foto
Annonsørinnhold produsert av Altaposten.nos markedsavdeling

Wally Vars og Tove Andersen hos Regnskap og Rådgivning Alta har jobbet med lønn og HR i til sammen 30 år. I løpet av den tiden har de blitt kjent med flere små, mellomstore og store bedrifter innenfor flere bransjer. - Vi kan være en veileder og sparringspartner for ledere og kolleger. Alt fra ansettelser til avslutning av arbeidsforhold, og alt imellom det kan vi være behjelpelig med, forteller Wally.

foto
SERTIFISERTE: Wally Vars og Tove Andersen er sertifiserte rådgivere innen lønn og HR gjennom Regnskap Norge.

Regnskap og Rådgivning Alta tilbyr sine kunder kompetansen innenfor lønn og HR. - Fordelen med et regnskapskontor er først og fremst at vi har hverandre som sparringspartnere, men også at vi har flere rådgivere tilgjengelig dersom det er sykdom eller feire, sier hun.

Digitale løsninger for personal- og HMS-håndbøker

I samarbeid med Sticos har Regnskap og Rådgivning Alta digitale løsninger for personal- og HMS-håndbøker, hvor de kan bistå med innføring i, support eller administrasjon av.

- En håndbok er et verktøy som skal lette kundens hverdag. Mange har kanskje en gammel håndbok liggende og som ikke alle ansatte har tilgang til. Nå har vi en digital løsning hvor hver ansatt får sin egen innlogging. Denne håndboka er mer søkbar, den er lett tilgjengelig og alle lover og regler er oppdatert til enhver tid, forteller Tove.

foto
DELER KOMPETANSE: Regnskap og rådgivning har hverandre å spille på og deler kompetanse med hverandre.

Manglende kunnskap om fagområdet lønn, HR og HMS kan gi store konsekvenser for både bedrifter og ansatte. - Straks en bedrift ansetter noen, beveger man seg inn på et stort og komplekst fagområde man kanskje ikke er klar over omfanget av. Det er mange lover og regler som kommer inn i bildet, og det er derfor vi er her, sier Wally.

- De som starter en bedrift, brenner gjerne for en ting og ønsker å holde på med det. De skal ikke trenge å tenke på alt det andre, det kan man bruke oss til, fortsetter Tove.

Sertifiserte rådgivere fra Regnskap Norge

Både Wally og Tove er sertifiserte rådgivere i lønn- og HR-administrasjon fra Regnskap Norge. Dette er et skreddersydd sertifiseringsprogram for ansatte innen lønn- og HR.

I løpet av arbeidsdagen jobber de med alt fra ordinær lønnskjøring med rapportering til myndighetene, refusjoner fra NAV, sykepengehåndtering, support til bedrifter som kjører lønn selv, personal- og HMS-håndbøker og i regnskapssystemet PowerOfficeGo.

Da koronapandemien brøt ut i mars 2020, opplevde Wally og Tove en stor økning i antall henvendelser. - Vi fikk mye spørsmål med tanke på permittering, sykefravær og hjemme med sykt barn. Reglene endret seg jo fra dag til dag, så dette var ting vi måtte holde oss oppdatert på for å kunne bistå kundene våre med, forteller Wally.

De sertifiserte lønns- og HR-rådgiverne holder seg også oppdatert på blant annet lover og regler rundt jobbreiser, diettgodtgjørelse, kilometergodtgjørelse og gaver i arbeidsforhold.

Dyrt å trå feil

For bedrifter kan det bli kjempedyrt å trå feil med tanke på fagområdet lønn og HR. Wally og Tove har gode råd på veien. - Spør før du gjør ting og søk konsulentbistand før du gjør ting som kan koste bedriften dyrt. Det er en trygghet for kunden å bruke oss, fordi får dra nytte kompetansen vår. Vi kjenner til fristene, fallgruvene og hvor det er lett å trå feil, sier Tove.

foto
TRYGGHET: Det er en trygghet for kunden å bruke kompetansen til Regnskap og Rådgivning Alta.

- Kundene har tid til å drive med det som gir dem inntekt, så bidrar vi med det vi kan, slår Wally fast.

Regnskap og Rådgivning Alta arrangerer frokostmøte tirsdag 16. november kl. 08 med tema personal/HMS-håndbok. Trykk her for mer informasjon.