- Hjemmelekser er med på å skape ulikheter og klasseforskjeller

Mens foreldre i de fleste tilfeller er ferdige med arbeidsdagen når de kommer hjem, fortsetter barna skoledagen med lekser i flere ulike fag. Obligatoriske lekser tar verdifull tid fra lek, restitusjon og familietid.

foto
kommunestyret mars 09 Foto: Jarle Mjøen
Annonsørinnhold produsert av Altaposten.nos markedsavdeling

Alta SV ønsker å innføre leksefri skole.

- Med det tempoet som er i dagens samfunn, med kulturskole, treninger og andre fritidsaktiviteter, blir familiens kjernetid spist opp, sier Tommy Berg, 2. kandidat i Alta SV.

I arbeidslivet må man også jobbe overtid enkelte dager. Slik vil det også være for skoleelevene. Leksefri skole betyr ikke at barna ikke kan øve hjemme, i noen tilfeller må de selvfølgelig gjøre det.

- Etter lange og hektiske skoledager er barna slitne og det blir en kamp å komme gjennom alle leksene. Leksene kan være et mas, både for barna og foreldrene. Det kan skape frustrasjon og gir heller ingen positiv læring. Det gir ikke godt læringsutbytte, motivasjon eller mestringsfølelse som lekser er ment å være, sier Berg.

foto
2. KANDIDAT: Tommy Berg.

1. kandidat i Alta SV, Anita Håkegård Pedersen, er enig med Tommy Berg og mener barna ikke skal ha en lengre arbeidsdag enn de voksne.

- De skal ikke trenge å sitte utover ettermiddagen og kvelden med en forlenga arbeidsdag. Kan ikke leksene gjøres i løpet av skoledagen mens barna er på skolen, og hvor de får faglig hjelp til å øve? Vi ønsker å sikre at vi får tilstrekkelig repetisjoner og overlæring i skoletiden. Barn kan bli veldig frustrerte av å ikke få til lekser. Foreldrene kan ikke alltid hjelpe heller, av ulike grunner. Når vi samtidig vet at ikke alle barn har samme ressurser hjemme til å følge opp barnet med lekser, er hjemmelekser med på å skape ulikheter og klasseforskjeller. Da er det mye bedre at barna får hjelp til lekser av dyktige veiledere på skolen, som har kompetanse på de spesifikke fagene, sier Anita.

- Det går også utover den berømte tidsklemma og samvær med venner og familie. Vi vil at fritid skal være fritid, sier Anita.

Et annet viktig punkt i fremtidens Altaskoler, er mat i skolen.

Både Tommy og Anita mener fremtiden er å gå i denne retningen, og viser til gode resultater, for eksempel fra Ramberg skole i Moss kommune som har prøvd både skolemat og leksefri siden høsten 2018. Kommunen invitere tre skoler til å prøve ut leksefri skole under forutsetning at elever, lærere og foreldrene var enige om å bli med. Dette var partene enige om. Så langt tyder alt på at dette har vært et vellykket prosjekt.

- Vi bor i verdens rikeste land, men vi har enda den typiske norske matpakka under armen. Gratis skolemat vil utjevne sosiale forskjeller i skolen, og det vil også bidra til å få et sunt og godt kosthold blant barn og unge. Det snakkes mye om ernæring blant eldre, det er det også viktig å tenke på blant unge, sier Tommy, før han fortsetter:

- Vi voksne fokuserer mye på helse og sunn mat i vårt eget arbeidsliv; flere og flere arbeidsplasser har kantine og vi får frukt på jobb - men vi har ikke den samme mentaliteten når det gjelder barna våre og det er derfor viktig å implementere det nedover i systemet, mener Tommy.

Gradvis innføring

Anita og Tommy er samstemte i hvordan de ønsker å innføre en leksefri skole.- Leksefri skole må gradvis innføres, på samme måte som for eksempel iPad-prosjektet på Elvebakken skole gradvis ble innført. Alta SV er et skoleparti og vi ønsker å ha fokus på innhold i skolen og på fremtidens skolehverdag. Skolen er i konstant utvikling. Hvis man gjør som man alltid har gjort blir ting som det alltid har vært. Da klarer vi ikke å henge med på utviklinga i dagens samfunn, sier Anita.

foto
ORDFØRERKANDIDAT: Anita Håkegård Pedersen.

- Verden utvikler seg i stor fart, og blir stadig mer digital. Da er det bedre å følge strømmen og bli best på det. Regjeringen sammenligner oss med land som Sverige, Finland og Frankrike, som har innført blant annet leksefri skole, sier Tommy.

Begge er tydelige på at lekser tar for mye av familietiden, og at tid som skal gå til lek og restitusjon nedprioriteres. Slik situasjonen er nå, ser foreldre barna sine noen timer om ettermiddagen, og disse timene brukes gjerne til lekser. Litt større barn må få bruke fritida si på venner også.

-Det er viktig å presisere at vi ikke skal fjerne lysten til de som ønsker å øve hjemme i tillegg til lekser som gjøres i skoletiden, det må de selvsagt få lov til. Men det gagner alle elvene om det obligatoriske, som skal og må gjøres av lekser, blir en del av skoletiden, sier Anita.

Økt motivasjon blant elever

De skolene som så langt har testet ut leksefri skole, rapporterer om økt motivasjon blant elevene. I tillegg øker kunnskapsnivået og lærerne får i tillegg fulgt opp alle elevene. - Pedagoger og grunnskolelærere har utdannet seg i fem år, nettopp for å lære bort og veilede. De har en særegen egnethet som er utrolig viktig for barna. Som pedagoger vet de hvor i løpet eleven står og kan bidra til at eleven får maksimalt utbytte av læringen, sier Tommy.

Berg og Håkegård Pedersen mener de digitale læringsplattformene og trepartsdialog er viktig for å følge med på hvor barna er i skoleløpet. - Dialogen mellom foreldre, lærer og elever må ikke bli borte, den må fremdeles være der. Via digitale læringsplattformer kan man se og sjekke tilbakemeldinger, gi kommentarer og følge opp barna. Men den viktigste kontakten er fortsatt dialogen og det å prate sammen, sier Anita.

- Jeg er helt enig med Anita, dialog er viktig. Jeg stoler på at en utdanna pedagog gjør det beste for barna. På samme måte som når man bygger et hus, så stoler man på snekker og elektriker, fordi de er fagfolk. Muligheten til å finne ut hvor barnet er og hvordan barnet gjør det på skolen, må være tilstede, avslutter Berg.

Alta SV vil ha en leksefri skole, hvor familien får tilbake den lille, verdifulle tida man har sammen på ettermiddagen til familieliv og fritidsaktiviteter. Tid med venner er også viktig å prioritere. Det handler om at alle barn skal føle mestring, hver og en med sitt talent. Dette har vi ikke råd til å la være å gjøre. Det er en god investering