Slik ble Fagtrykk Idé best i klassen

Da Paul Håkon Nilsen på Fagtrykk Idé tok kontakt med Rune Berg i VEFAS for å se bedriftens miljøregnskap, ble de begge positivt overrasket.

foto
Annonsørinnhold produsert av Altaposten.nos markedsavdeling

Miljøregnskapet viste nemlig at Fagtrykk Idé ikke har produsert restavfall i det hele tatt.

Paul Håkon ringte Rune i begynnelsen av februar og lurte på om han kunne få miljøregnskapet. - Da jeg tok ut statistikken, ble jeg veldig overrasket. Han har ikke restavfall. Alt her i produksjonen gjenvinnes, forteller Rune Berg, salg- og markedsansvarlig i VEFAS.

Plassering og tilgjengelighet gjør jobben enklere

For å få til dette, har Fagtrykk Idé utarbeida gode systemer for sortering av avfall. - Systemene er utarbeida sammen med VEFAS og det går da på håndtering av avfall. Plassering og tilgjengelighet til containere gjør jobben enklere, forteller Paul Håkon, som er daglig leder i Fagtrykk Idé.

foto
GODT SAMARBEID: Vefas og Fagtrykk Ide har et godt samarbeid. I Fagtrykk Ides nye bygg på Aronnes blir det lagt godt til rette for avfallssortering.

Hos Fagtrykk er det ingenting som ikke sorteres. Ved at det legges til rette for sortering, så sorteres alt i riktig container. Dette er noe de ansatte er opptatte av.- Hvis sortering ikke hadde vært viktig for de ansatte, så hadde vi ikke lykkes. Det er et fokus vi har hatt i mange år og vi ble det første svanemerkede trykkeriet i Nord-Norge. Nå er vi miljøfyrtårn, så sortering er veldig viktig for oss her på Fagtrykk Idé, sier Nilsen.

Fagtrykk Idé jobber med et nytt bygg på Aronnes, som etter planen skal stå klart høsten 2020. - I det nye bygget er det litt mer tilrettelagt for avfallssortering, men vi skal gjøre det samme som vi gjør i dag og sortere alt, sier Paul Håkon.

Har bestemt seg

Paul Håkons viktigste tips for å redusere restavfall er å kontakte VEFAS og utarbeide et system sammen. Sortering er også et økonomispørsmål og man kan spare mye penger om man er flink til å sortere.

foto
VIKTIG: De ansatte på Fagtrykk Ide er opptatt av avfall og miljø, og tar sortering på alvor.

Viktig å tenke på hva vi kaster i restavfall

Det er viktig for miljøet at vi reduserer restavfall. De avfallstypene som kan sendes til gjenvinning, blir gjenvunnet hvis vi er flinke til å sortere riktig. - Hvis vi putter alt avfall i restavfall, så går det til forbrenning. Derfor er det viktig at vi tenker mer over hva vi kaster i restavfallsdunken. Jo bedre kontroll vi får på avfallet, jo mer kan vi gjenvinne. Plast for eksempel, er et produkt som kan gjenvinnes mange ganger og det vinner miljøet på, forteller Rune.

For å regne ut en bedriftsmiljøregnskap, tar VEFAS utgangspunkt i det optiske avfallet. - Optisk avfall betyr at avfallet kildesorteres i fargede poser og sorteres på Stengelsmoen avfallsanlegg. Først veier vi inn totalen av avfallet, før det sorteres og veies ut i de forskjellige avfallstypene. Vi veier også vekten på det vi sender fra oss, for eksempel når plast sendes til gjenvinning, sier han.