- Avfallshåndteringen blir mye mer fleksibel for oss

Ute på Stjernøya i Altafjorden holder gruveselskapet Sibelco til. Alle som skal til og fra øya er avhengige av båt. Det er avfallet også. I løpet av et år produserer Sibelco omtrent 200 tonn med avfall, som blir levert og sortert på Stengelsen.

foto
Annonsørinnhold produsert av Altaposten.nos markedsavdeling

Sibelco produserer et industrimaterial som heter nefelinsyenitt. Dette materialet brukes blant annet som et råstoff i glassproduksjon, keramisk industri og maling.

I selve produksjonen av nefelinsyenitt produseres det ikke avfall. Sibelcos totale mengde avfall består i all hovedsak av forbruksmateriell. - Avfallet vårt består blant annet av trevirke som blant annet kommer fra skadde tompaller, med vareleveranser og fra ulike prosjekter. Emballasje som papp og plast får vi mye av, det produseres en del matavfall fordi vi drifter et messeanlegg her og selvfølgelig noe restavfall, forteller produksjonssjef Guro Bergum.

foto
FLEKSIBEL: Produkssjonsjef i Sibelco, Guro Bergum, forteller at Vefas Retur gjør avfallshåndteringen fra Stjernøya fleksibel.

Sibelco har holdt til på Stjernøya i en årrekke og gjennom et godt samarbeid med Vefas Retur har de funnet gode løsninger til hvordan avfallet skal håndteres på best mulig måte.

Den eneste veien til Sibelcos anlegg på Stjernøya er nemlig sjøveien, og alle som skal til eller fra øya tar båt. Det gjør også avfallet. - Vårt avfall fraktes inn med storsekker, eller bigbags, fra Stjernøya med passasjerbåten Nefelin V, og til Vefas sitt anlegg på Amtmannsnes. Det gjør avfallshåndteringen mye mer fleksibel for oss, vi trenger ikke leie båter for å frakte inn containere med avfall, forteller hun.

Produksjonssjefen berømmer samarbeidet med Vefas, som hun mener er løsningsorientert og samarbeidsvillig.  - Vi sorterer så mye som vi kan og vi har bygd opp miljøstasjoner rundt på anlegget her på Stjernøya. Vi har et godt samarbeid med Vefas og det setter vi stor pris på, avslutter Guro.

Alt avfall som kommer fra Sibelco, leveres med båt til Vefas på Amtmannsnes. Derfor fraktes det videre opp til Stengelsen for videre sortering. Mye blir sendt videre til materialgjenvinning.

Direktør i Vefas Retur, Raymond Kames, forteller at Sibelco leverer rundt 200 tonn med avfall i året. - Sibelco sorterer alt fra EE-avfall til trevirke, stål og metall – og det de måtte ha av avfall her. Og de er gode til å sortere, de har en høy sorteringsgrad og det er positivt, sier han.

foto
GODT SAMARBEID: Direktør i Vefas Retur, Raymond Kames forteller om et godt samarbeid mellom Vefas Retur og Sibelco.

Det er mye vær og vind ute i Altafjorden som preger hverdagen til Sibelco. Det er ikke alltid Nefelin V kan ta med det avfallet som forespeilet. Likevel kommer det en jevn strøm av avfall. - Samarbeid med Sibelco fungerer veldig godt. Vi har også fått tilbakemeldinger om at det fungerer for de som jobber i produksjonen her ute på anlegget, og det er viktig for oss. I tillegg er det kortreist fra Stjernøya, inn til Alta og opp på Stengelsen, og det er et viktig miljøaspekt, avslutter han.