Etablerer konferanse: – Sammen blir vi gode

VEFAS setter ombruk og materialgjenvinning på dagsorden og etablerer med det en ny konferanse. Den første utgaven arrangeres allerede 21. april og er spesielt rettet mot bygg- og anleggsbransjen.

foto
REN FREMTID: Jørgen Masvik og Vefas inviterer til diskusjon om miljø og ombruk.
Annonsørinnhold produsert av Altaposten.nos markedsavdeling

- Vi lager en møteplass hvor vi inviterer til diskusjon om ombruk og materialgjenvinning, forteller direktør i Vefas, Jørgen Masvik.

Hvilke muligheter som finnes og hvordan kan vi hjelpe hverandre er sentrale spørsmål som skal belyses på VEFASkonferansen. Konferansen arrangeres 21. april i Alta Kultursal fra kl. 10-14.

Klikk her for gratis påmelding

Bakgrunnen for konferansen er å skape en møteplass hvor ombruk og materialgjenvinning blir satt på dagsorden i Alta og Finnmark. - EU er med på å sette dagsorden for miljøet i Norge. I 2020 kom det nye krav til bygg- og anleggsbransjen om at 70% av alt avfall som produserer og som ikke er farlig avfall, skal til materialgjenvinning. Få er i nærheten av dette, derfor må vi skape blest om det, sier Jørgen.

Dermed var ideen om VEFASkonferansen skapt, og engasjementet ble ikke noe mindre da Linda Nielsen fra Verte arkitekter tok kontakt og ville snakke om nettopp ombruk og gjenbruk av materialer i byggeprosessen.

Ta vare på mest mulig av materialene

Linda er en av foredragsholderne på VEFASkonferansen og skal dele litt av sine tanker og utfordringer med ombruk. Verte arkitekter, med Linda i spissen, har et prosjekt i Maskinsvingen hvor de jobber med å finne løsninger for gjenbruk av materialer i et hus som skal rives. Her ønsker de å ta vare på mest mulig av materialene når det skal bygges leiligheter på tomta.

Temaet for den første VEFASkonferansen er sirkulærøkonomi og den første utgaven har et spesielt søkelys på bygg- og anleggsbransjen.

- Sirkulær økonomi bygger på ideen om å få en økonomi som er designet for å unngå avfall. Målet er å vende tilbake til et samfunn hvor alle ressurser ivaretas i et kretsløp, slik naturen selv fungerer, samtidig som økonomisk vekst skal kunne fortsette. I en sirkulær økonomi lever avfallet videre. Plutselig har matrestene dine blitt til drivstoff for bussen, eller kanskje de gamle bildekkene til sprengmatter. Plast gjenvinnes og brukes i ryggsekker, mens metallemballasjen kanskje ender opp som golfkøller og hageverktøy. Ny teknologi gjør det mulig å skille ut stadig flere deler av avfallet. Tungmetallene bly og sink, som vi på verdensbasis er i ferd med å gå tomme for, kan hentes ut fra avfall og gjenbrukes i produksjon, forteller Masvik.

Belyser et viktig tema

Flere spennende foredragsholdere skal bidra til å skape diskusjon om ombruk og materialgjenvinning. Lasse Kilvær er daglig leder i Resirqel, som jobber helt konkret med ombruk og gjenbruk av byggevarer og bidrar til å sikre sirkulærøkonomi i bygge- og eiendomsnæringen.

- Gard Hopsdal Hansen i Trøndelag fylkeskommune skal fortelle om et prosjekt hvor de jobber for å etablere en digital database for omsetning av brukte byggevarer. Dette prosjektet har fått støtte fra Innovasjon Norge, sier Jørgen.

Altaværingen Bjørnar Bull blir også å se på scenen. Arges gjenvinner utrangerte plastprodukter til bruk som råstoff i ny produksjon. - Dette er sirkulærøkonomi i praksis til beste for vårt felles miljø. Gjenvinning skjer gjennom datterselskapet Brontes AS, som har investert i state-of-the-art teknologi for formålet, forteller Jørgen.

Linda Nielsen skal også fortelle om sitt prosjekt, i tillegg til at Raymond Kames i Vefas Retur og Jørgen Masvik i Vefas IKS skal opp på scenen. Kjetil Kristensen fra Alta Næringsforening skal innlede konferansen.

foto
INNLEDER: Kjetil Kristensen skal innlede den første VEFASkonferansen, som går av stabelen 21. april.

Kjetil roser initiativet fra Vefas, og mener konferansen belyser et viktig tema. - Det betyr mye for Alta at vi har et næringsliv som tar initiativ til å arrangere konferanser, fordi det øker kompetansen og samler næringslivet. Avfall er jo økonomi hvis man gjør det på en skikkelig måte og kan bruke ting om igjen. Det er jo framtida vår, sier han.

Vil du delta på konferansen? Klikk her for gratis påmelding!