Slik startet lakseeventyret i Finnmark

I den helt nye serien “Fra smolt til sushi” får vi komme på innsiden av oppdrettsnæringa. Grieg Seafood åpner dørene og tar oss med på laksens reise fra rogn til middagsbordet.

foto
Annonsørinnhold produsert av Altaposten.nos markedsavdeling

I den aller første episoden får vi et innblikk i hvordan oppdrettseventyret startet på midten av 1980-tallet. Den gangen var det hele 27 aktører som hadde konsesjon for oppdrett av laks, ørret eller torsk på den tiden.

I 1987 gikk gründer Arne Kristiansen fra å være sjarkfisker til oppdretter og eier av Langfjordlaks. Imidlertid var ikke starten problemfri. To år senere mistet han laks og torsk for mange millioner kroner etter Forsvarets sprengninger i Altafjorden.

foto
OPPDRETTSMANN: Arne Kristiansen ble oppdretter og eier av Langfjordlaks i 1987.

Arne syns det er helt fantastisk å fiske laks i den verdenskjente Altaelva. Men han innrømmer å ha fått kommentarer på at han som oppdrettsmann ikke har noe der å gjøre. Roger Karlsen forteller at han har fått det lignende kommentarer andre veien. Han som villaksmann kan da ikke jobbe i oppdrettsnæringen.

Mye har skjedd siden 80-tallet. Oppdrettere som Grieg Seafood jobber nå med helt annet utstyr og med sterkt fokus på hva man hver dag kan gjøre for å unngå rømming.

foto
PROGRAMLEDER: Sportsfisker Frank Halvorsen undersøker oppdrettsnæringen på godt og vondt.

Gjennom et helt år har Mediehuset Altaposten fulgt Grieg Seafood med kamera.

- Altaposten har møtt våre ansatte på sjøen, på slakteriet og på smoltanlegget vårt. For oss har det vært viktig å åpne opp og fortelle om hva hverdagen handler om. Alt fra hvordan vi fôrer og tar vare på den flotte laksen, men vi har også vært åpne om våre utfordringer og hvordan vi jobber med å løse dem. Vi håper serien kan øke kunnskapen om vår næring og skape forventninger til hvordan oppdrettsnæringen utvikler seg videre, sier Roger Pedersen, samfunnskontakt i Grieg Seafood Finnmark.

Se mer i den første episoden av “Fra smolt til sushi”, som sendes på altaposten.no mandag fra kl. 17.00.