- Det er nok ikke bare vi som har denne utfordringen

På de fleste byggeplasser er det trangt om plassen. Likevel stilles det strenge krav fra myndighetene når det gjelder sortering av avfallet. T. Johansen tok kontakt med Vefas for å løse utfordringen.

foto
Annonsørinnhold produsert av Altaposten.nos markedsavdeling

Blant trange gater i Honningsvåg er T. Johansen i gang med å bygge et nytt nærings- og kontorbygg. Det bygges midt mellom Storgata og Sjøgata, og det er ikke mye ekstra plass til søppelcontainere.  - Hvis vi skal sortere tre, papp, plast, restavfall, og stål, så må vi ha fem-seks containere. Det sier seg selv at det blir trangt om plassen på anlegget da, sier prosjektleder i T. Johansen, Roger Hammari.

foto
TRANGT: Storgata går til venstre i bildet, Sjøgata til høyre. Det er ikke mye ekstra plass til containere på denne byggeplassen.

Roger tok kontakt med markedssjef i Vefas Retur, Rune Berg for å høre hvordan de kunne løse denne utfordringen. - Vi har kommet frem til en løsning hvor vi sorterer tre ting; tre, plast/papp og restavfall. Vefas henter søppelcontainerne på våre byggeplasser, sorterer det på Stengelsen og veier det, så får vi vårt miljøregnskap, forteller Roger.

Krav om 70% sortering

Ved å ha tre containere istedenfor fem-seks stykker på byggeplassen i Honningsvåg, øker effektiviteten på byggeplassen og sorteringsgraden for T. Johansen. - Vi kaster alt restavfall i samme container, men Vefas gjør alt mye lettere for oss når de sorterer og veier hver fraksjon for oss på Stengelsen. De har vært fantastiske og løsningsorienterte gjennom hele prosessen, så det må jeg berømme. Det er nok ikke bare vi som har utfordringen med trange byggeplasser, sier Hammari.

foto
FORNØYD: Roger Hammari er fornøyd med løsningen fra Vefas Retur. Nå sorteres alt avfallet på Stengelsen.

Byggeforskriften krever 60% sortert avfall, miljøsertifiseringen krever 70%. - Vi har litt å gå på, og det er nettopp derfor vi samarbeider med Vefas. I flere og flere anbud blir det krav om miljøsertifisering, og for å bli miljøsertifisert må vi kildesortere, forteller Roger.

70% av avfallet på byggeplassene til T. Johansen skal kildesorteres. På en byggeplass vil det alltid være noe restavfall, men med løsningen fra Vefas er det lettere å øke andelen kildesortert avfall.

Nytt sorteringsanlegg

Vefas Retur er svært fornøyd med at de i samarbeid med T. Johansen har klart å finne løsninger for entreprenørbransjen. - Vi har investert i et nytt innendørs sorteringsanlegg på Stengelsmoen der vi har anledning til å løse entreprenørens utfordring. Vår målsetting er at T. Johansen og andre skal få et miljøregnskap som de kan legge inn i bedriftens årsmelding på ikke bare hva de har sortert, men hvor mye av det de har sortert som går til gjenvinning, sier Rune Berg, markedssjef i Vefas Retur.

I tillegg har de klart å løse utfordringen med dårlig plass på byggeplasser. Gjennom dialog og godt samarbeid med T. Johansen skal Vefas utvikle løsningen videre slik at entreprenørbransjen kan nå målene og kravene om gjenvinning. - I praksis så vil vi ta imot en stor del usortert avfall fra T. Johansen. Dette vil vi sortere manuelt på Stengelsmoen, avslutter Rune.