Vil sette grønn politikk tilpasset Finnmark på dagsorden

Bli bedre kjent med Miljøpartiet De Grønnes førstekandidat i Finnmark, Farid Shariati. Siden 2015 har han vært aktiv lokalpolitiker i Vadsø og nå er han klar for å ta steget inn på Stortinget

foto
Annonsørinnhold produsert av Altaposten.nos markedsavdeling

Farid kom til Sverige som asylsøker fra Iran og vokste opp i Skåne. Hele sitt voksne liv har han bodd i Vadsø og Finnmark. Det har i dag blitt en vesentlig del av hans identitet. - Det er klart det har preget meg veldig å bo på så forskjellige steder og se ting fra ulike perspektiv. Jeg har gått fra å se på Oslo som en liten plass og jeg hadde en urban og arrogant innstilling til ting, til at jeg nå har blitt distriktsvennlig og ikke har lyst å bo i byen, forteller han.

Etter at Farid flytta til Vadsø har han lært seg å verdsette ting som han aldri før har tenkt over. Han trekker spesielt frem en ting; livskvalitet.

Ble værende i Vadsø

Farid var på utkikk etter jobber i Norge da han fikk tilbud om en jobb i Vadsø. Han fikk vite at Vadsø var et lite sted, men det lå bare 45 minutter med buss fra Oslo, så han takket nølende ja til et tre ukers oppdrag. - På flyet var det en hyggelig dame ved siden av meg som begynte å forklare hvor vi var på vei og hvor langt nord Vadsø lå. Så det var nok ikke helt sant at det lå 45 minutter med buss fra Oslo, ler han.

Likevel trivdes han godt og har blitt boende i over 13 år. - Jeg lærte meg tidlig å sette pris på frihetsfølelsen man har av å bo i distriktet. Det var tilfeldighetene som fikk meg hit, men det var ikke tilfeldighetene som fikk meg til å bli her. En kompetansearbeidsplass var hovedårsaken til at jeg kom til Vadsø, men hovedgrunnen til at jeg valgte å bli var muligheten for å kunne ta en desentralisert utdanning, forteller Farid.

Han hadde nettopp blitt far da han begynte å studere og innså fort viktigheten av desentraliserte studier. Det var aldri aktuelt å ikke ta utdanning og valget stod dermed mellom desentraliserte studier i Vadsø eller å flytte.

foto
KLAR FOR STORTINGET: Farid er klar for å ta steget inn på Stortinget.

De siste ni årene har Farid vært alenefar med full omsorg og ansvar for barnet sitt. Etter studiene vurderte Farid igjen om han skulle bli boende i Vadsø eller flytte til en større by. Han stilte seg spørsmålet om hvordan han skulle fungere som en best mulig far til sin sønn og reflekterte over hvor lite tid man faktisk har i byen. Det er større avstander, man er hjemme senere på dagen og tidsklemma spiser opp det meste av dagen. - Her i Vadsø har jeg det mest verdifulle for meg, som er fritiden; tid til å være sammen med sønnen min og tid til å utvikle meg selv. I Vadsø har jeg fått et annet forhold til naturen enn jeg har hatt tidligere, jeg har lært meg å høste av naturen på land og under vann, lært å kjenne folkene her og mangfoldet av mennesker. Jeg er stolt av min Finnmarksidentitet, og det er det som har gjort at jeg har blitt her, forteller han.

Lokalpolitiker

Farid ble spurt og oppfordret til å stille i lokalvalg for Miljøpartiet De Grønne i Vadsø på et tidspunkt som var riktig for han.

- For meg er klimasaken den største solidaritetskampanjen i dette århundre. Jeg tenkte at jeg kunne bidra til et miljøparti i Vadsø og samtidig noe positivt for lokalsamfunnet, og det er det nok mange som kjenner seg igjen i, sier Farid.

Han har alltid vært interessert i politikk og samfunn, vært engasjert og holdt seg oppdatert. Men han hadde ikke trodd han skulle bli talsperson og sentralstyremedlem i et politisk parti. Det var heller ikke ambisjonene da han gikk inn i politikken. - Som politiker har jeg merket av handlingsrommet for oss i Finnmark blir stadig mindre og ingen tar tak i de overordnede linjene. Vi i Finnmark må utnytte det potensialet vi egentlig har, for mulighetsrommet er enormt, forteller han.

Som politiker har Farid bygd sin merkevare på å være ærlig, redelig og tydelig. Han liker å si ting som de er og det er en viktig del av hans integritet. - Jeg kommer aldri til å love ting jeg ikke kan holde. Ved å stemme på meg så stemmer man på et sett med ideer som man tror på. For meg er det ideene som er det viktigste, det å få faktisk forsvare det man har lovd å gjøre for Finnmark. Folket, menneskene, dyrene og naturen må prioriteres og det løftet vil jeg alltid kunne stå inne for. Finnmarkingene har sett for mye av parti først. Miljøpartiet De Grønne kan ikke stille krav etter at vi har gått i regjering, det er selve premisset for å kunne støtte en regjering. Vi må bli hørt, sier han.

For Farid er den sosiale dimensjonen like viktig som klima- og miljødimensjonen. Han mener at et bærekraftig samfunn er i økologisk og mellommenneskelig balanse. - Det som tiltrakk meg til Miljøpartiet De Grønne bygger på tre solidaritetspunkter. Mennesker, dyr og natur, det må vi ta vare på til fremtidige generasjoner. All politikk i MDG skal være bygget på et solidaritetsfokus, og solidaritet kjenner verken landegrenser eller alder, sier Farid.

De sakene Farid og Miljøpartiet De Grønne i Finnmark prioriterer, gjelder ikke bare lokalt eller regionalt. Hele partiet deler den samme politikken, og det syns Farid er en god inngang til en plass på Stortinget. - Jeg trenger ikke å starte med å overbevise partifellene mine om hva som er riktig politikk. Det er vi enige om fra starten av, og det er en vesentlig forskjell mellom oss i MDG og andre Finnmarkspolitikere som kanskje har hjertet på riktig side, men ikke politikken, forteller han.

Brenner for fiskerinæringen

Han har spesielt tre saker som ligger nært hjertet hans. Det ene er fiskeri og han ønsker en omstrukturering av fiskeriene som kommer lokalsamfunnene til gode. Det er et radikalt kursskifte fra de siste 40 års fiskeripolitikk i Norge.

- Det andre er at vi må ta vare på naturen som den største premissleverandøren. Naturen danner alle rammer for utvikling. Utvikling skal ikke skje på bekostning av naturen, men innen naturens rammer. Det er ikke bare viktig å bevare naturen, men å utvide den og ta den tilbake. Der finner vi god helse, sikkerhet og muligheter for utvikling, sier Farid.

foto
MED HJERTE FOR FISKERI: En av hjertesakene til Farid er fiskerinæringen.

Den tredje saken som ligger nært hjertet til Farid, er økt prioritering av Finnmark. - Finnmark vil alltid få høre at vi må vente på vår tur, og når det er vår tur, er det for sent. Vi ser det gang på gang på mange ulike områder. Det er mange områder vi må kjempe for og jeg kan love at jeg kommer til stå på for å sette grønn politikk tilpasset Finnmark på dagsorden, sier han.

Farid har vært politisk aktiv siden 2015 og har et politisk regnskap som snakker for seg selv. Han har engasjert seg innenfor flere sakspolitiske områder på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. - Man trenger et politisk regnskap før man kan be om folks tillit. Jeg håper at finnmarkingene tør å satse på noe nytt, samtidig som man ser at den som lover disse tingene har en stor troverdighet fra før, sier han.

- I bunn handler det om et ønske om å jobbe utrettelig for en politikk som er god for mennesker og miljø. Jeg tror på mangfold i samfunnet og mener at den beste investeringen vi kan gjøre er å hindre utenforskap og heller øke deltakelsen hos alle, avslutter han.

Her kan du lese partiprogrammet og prinsipprogrammet til Miljøpartiet De Grønne.