- Forutsigbarheten gjorde at vi valgte Vefas

Maskinentreprenør Ronny Hermansen AS har flere oppdrag innen grunn- og rivearbeid over hele Nord-Norge. Vefas Retur bidrar til å kvalitetssikre avfallssorteringen til entreprenøren på oppdrag.

foto
Annonsørinnhold produsert av Altaposten.nos markedsavdeling

Før Ronny Hermansen AS går i gang med sin jobb på ulike byggeplasser, gjennomføres det en grunnundersøkelse, hvor prøver av grunnen analyseres og utfra disse svarene lages det en tiltaksplan.

- Dersom det oppdages forurensede masser i grunn, skal vi i samarbeid med en miljørådgiver gå inn og sanere de feltene, forteller Thomas Gustavsen.

Det er veldig sjelden at de kommer over akutt forurensing, men hvis det mot formodning skulle skje har de utarbeidet rutiner for å håndtere dette i tiltaksplanen.

- Det er først og fremst viktig å ivareta HMS og KS, og så fremdriften i prosjektet. Finner vi forurensede masser som ikke står i tiltaksplanen vår, kan vi kjøre de massene opp til Stengelsmoen og mellomlagre dem der i påvente av analyse og håndtering. Forurensede masser opp til klasse fem kan vi kjøre på deponi opp til Vefas Retur, sier Thomas.

Annet avfall som genereres på tradisjonelle rivejobber er mye trevirke, restavfall, brennbart og eventuelt farlig avfall fra den tida det ble bygd.

Sikter høyere enn minimum sorterinsgrad

Vefas Retur bidrar til å kvalitetssikre avfallssorteringen til Ronny Hermansen AS og kommer med gode innspill på levering, emballering og transport til godkjente avfallsmottak.

- De ivaretar også nedstrømsløsningene for de aktuelle fraksjonene, sier han.

På tradisjonelt rivearbeid er det krav om en minimum sorteringsgrad på 60%. Ronny Hermansen AS sikter litt høyere.

- Vi har høyere ambisjoner enn å levere minimumskravet. På mindre prosjekter er det gjerne dårlig plass til flere forskjellige avfallscontainere, og hvis ting ikke kan sorteres i tilstrekkelig grad på anlegget, har vi en avtale med Vefas Retur om at de kan sortere avfallet for oss, forteller Thomas.

Les også: - Det er nok ikke bare vi som har denne utfordringen

På større prosjekter konkurrerer Vefas Retur med andre avfallsleverandører, mens på mindre prosjekter har Ronny Hermansen AS en generell avtale med Vefas Retur.

- Det er forutsigbarheten til Vefas Retur som gjorde at vi valgte dem. Vi har god erfaring med dem og de tilbyr det vi spør etter til en konkurransedyktig pris, sier Thomas.

Viktig miljøpartner

Vefas Retur på sin side er veldig bevisst sin rolle som miljøpartner for sine kunder.

- Det vil si at vi skal kunne hjelpe dem med å få sortert ut alle avfallstyper slik at kundene oppnår et så riktig miljøregnskap som mulig. I tillegg så ønsker vi også å hjelpe til slik at kundene våre også får et best mulig økonomisk regnskap på jobbene vi gjør, forteller markedssjef i Vefas Retur, Rune Berg.

Samarbeidet med Ronny Hermansen AS startet med en dialog hvor Vefas fikk presentert sin totale drift og hva de kan tilby utover det som var forespurt. Det har ført til at Vefas hjelper dem med for eksempel forurensede masser.

- Vi ønsker at våre kunder skal være trygg på at når vi inngår et partnerskap så skal vi hjelpe våre kunder til å få et best mulig økonomisk og miljømessig regnskap, avslutter Rune.