Vefas satser i Kautokeino

I januar tok Vefas IKS tilbake driften av Hannomaras Gjenvinningsstasjon i Kautokeino. Det betyr at Vefas Retur AS kan gi næringslivet i Kautokeino et mye bedre tilbud enn i dag.

foto
Nils Arne Hætta er avdelingsleder på Hannomaras Gjenvinningsstasjon i Kautokeino
Annonsørinnhold produsert av Altaposten.nos markedsavdeling

Nils Arne Hætta ble avdelingsleder for Hannomaras Gjenvinningsstasjon i januar og forteller at han så langt bare har fått positive tilbakemeldinger fra sine sambygdinger.

- Jeg tror det betyr mye for innbyggerne i Kautokeino at de får et bedre tilbud og at Vefas satser lokalt. Jeg merker at folk er nysgjerrig og syns det er spennende, forteller han.

På sikt er planen til Vefas å styrke tilbudet i Kautokeino og å skape flere arbeidsplasser i kommunen.

Bedre tilbud til næringslivet

At Vefas IKS tar tilbake driften av Hannomaras Gjenvinningsstasjon, er godt nytt for flere enn husholdningskundene i Kautokeino kommune. Det betyr nemlig at næringslivskundene også vil få et bedre tilbud.

- Vi skal satse mye mer på næringslivet i Kautokeino enn vi har gjort tidligere, med utleie av containere og henting av avfall. Det merker jeg at næringslivet har savnet, forteller Nils Arne.

Her ser du hvilke tjenester Vefas Retur kan levere til din bedrift.

Vefas Retur vil oppbevare utstyr på Hannomaras. Næringslivskunder kan leie containere og avfallet herfra vil bringes til Hannomaras. Videre vil det sendes større last med avfall til Stengelsmoen i Alta hvor avfallet blir sortert.

Frem til nå har Vefas Retur kjørt fra Alta til Kautokeino for å renovere. Det har ført til at både priser og miljøet har blitt skadelidende. Med egen avdeling i Kautokeino vil det bli rimeligere tjenester og mindre CO2-avtrykk.

- Vi vil spare mye, både tid og ressurser, på å gjøre det på denne måten, sier Nils Arne

Styrker leveringen til husholdning og næringsliv

Vefas IKS eies av kommunene Alta, Kautokeino, Hasvik og Loppa, men frem til årsskiftet har det kun vært ansatte i Vefas i Alta kommune.

- Bakgrunnen for å overta driften i Kautokeino, var et ønske om å få på plass Vefas-ansatte i de tre andre kommunene. Gjennom å etablere en egen avdeling mener vi at vi kan styrke leveringen. Det er også viktig for oss å være tilstede i alle eierkommunene våre, forteller Jørgen Masvik, administrerende direktør i Vefas IKS.

foto
Jørgen Masvik i Vefas håper både husholdningskunder og næringslivskunder vil bruke avdelingene i Kautokeino, Hasvik og Loppa.

Vefas har en mann i Øksfjord som dekker avfallshåndteringen i Loppa og Hasvik. Utover dette bruker de lokale helter rundt omkring på småstedene.

- Vi har knyttet til oss mennesker og firmaer som kan bistå slik at tilbudet til husholdning og næring skal bli best mulig, sier Jørgen.

Tilstedeværesen i Kautokeino vil føre til bedre kvalitet på avfallshåndteringen.

- Ikke minst vil næringslivet i Kautokeino oppleve at vi i mye større grad kan hjelpe dem når det er akutt behov for renovasjon. Da kan vi rykke ut på kort varsel, enten for å tømme containere eller levere ut utstyr, sier Masvik.

Han håper både husholdningskunder og næringsliv vil bruke avdelingene i Kautokeino, Hasvik og Loppa, noe som kan være med på å styrke tilbudet i et lengre perspektiv.

- Jo mer avfall vi behandler på de enkelte plassene, jo flere ansatte trenger vi. Vi må tilpasse driften i forhold til arbeidsmengden, avslutter Masvik.