Livet er lokalt: Bossekop

Høsten 2019 har markedsavdelingen jobbet med en rekke lokale historier. Vi har gravd i fortiden og tatt pulsen på lokalmiljøene i Alta. Her kan du lese sakene fra Bossekop.

foto
Annonsørinnhold produsert av Altaposten.nos markedsavdeling

Bossekop - den første nordlysbyen

Det gamle senteret på Altas trivelige vestkant har gått gjennom mange hamskifter i årenes løp. Til tross for veksten til Alta sentrum er det fremdeles liv og røre på det gamle markedsstedet. Selv om det idag er Alta sentrum som er den store møteplassen for innbyggerne i Alta, har det ikke alltid vært slik.

Bossekop var faktisk en viktig del av salgs -og markedslivet i Alta og Finnmark. Samene kom langveis fra for å selge reinkjøtt, reinskinn, ryper og håndverk. Og tjente godt på det. Marked har det vært i Bossekop i mange hundre år, men det første offisielle markedet var i 1836. Markedet ble holdt to ganger i året, i desember og i mars og de varte i tre dager. Dit kom folk langveis fra for å delta og selge varer.

foto
REINSDYR: Reinsdyr var et vanlig innslag under markedet.

Samene handlet med handelsmenn fra Tromsø, Hammerfest og Finland som kom helt til Bossekop for å selge råvarene sine. Denne handelen var en suksess, og i 1875 ble det omsatt varer og handel for 120.000 kr som i dag ville tilsvart rundt 6,500.000 kr. Det var mye penger til å være på den tiden. Dette var også et aktuelt marked for sjøsamer som drev fiskehandel, men det var ikke bare marked for føde, det ble også solgt tekstiler, mel, kaffe og tobakk samt reinskinn og skaller.

Forløper for Nordlysbyen

Visste du for eksempel at Bossekop hadde hovedstasjon for nordlys-forskning i 1883? I den anledning ble det bygget observatorie for nordlys. Det var en rekke fysikere som blandt andre franskemenn, tyskere og svensker som oppholdt seg i alta og bossekop for forsking. Blant dem var Bevalet, Olottin og Bravais. Stasjonen ble lagt der etter anvisning av Henrik Mohn, og det var han som skaffet til veie alt av utstyr som ble brukt. Han konstruerte også en del av instrumentene. Bossekop var sammen med Tromsø og Hammerfest områder forskere tok i bruk i sin research rundt nordlyset, magnetisme og meteorologi.

foto
BOSSEKOPMARKEDET: Bossekopmarkedet rundt 1910

Den største aksjonen var Recheche-ekspedisjonen, den foregikk hovedsaklig rundt Færøyene, Kvitsjøen, Nord-Norge, Spitsbergen og Bjørnøya. Og i den forbindelse ble det dannet en vinterstasjon i Bossekop.

Grunnen til at Bossekop og Alta nettopp ble valgt som et fint sted å forske rundt, var at området rundt Alta var mindre belastet av skydekke, og hadde en mer utvidet horisont enn de andre stedene. I tillegg hadde Alta vært utsatt for slik forskning tidligere. I senere år ble nordlysforskingen flyttet til Haldde, noe Kristian Birkeland tok initiativ til.

Anton i fjæra

foto
ANTON: Anton Mikalsen og huset hans ved Betania i Bosseko

Anton, som opprinellig var fra Tana, var et kjent og kjært ansikt i bybildet i Bossekop, mange kjente han kanskje som Anton i fjæra. Anton oppholdt seg mye både i fjæra og i fiskebåten. Mange møtte Anton når han solgte han sild til bossekopingene fra kjerra si.

BUL - limet i Bossekop

Man kan på en måte si at BUL har blitt limet i Bossekop hvertfall for barn og unge. Idag er det en stor idrettsorganissasjon som arrengerer store arrangement i mange forskjellige sportsgrener, og de har en rekke tilbud for barn og unge.

BUL er en idrettsorganisasjon med til sammen fire sportsgrener å velge i, der er fotball, håndball, ski og skøyter. På nittitallet startet de med barneidrett og idag har barneidretten blitt flaggskipet i lokalidrettsmiljøet deres. BUL har stort fokus på barneidretten og jobber hardt med å utvikle nye talenter. I motsetning til andre idrettsorganisasjoner starter barn og unge med alle fire idrettsgrenene, dette fordi de ønsker at alle skal kunne bli kjent med alle typene idrett. Deretter har de mulighet til å fortsette på den idretten de har mest interesse rundt.

-Det blir på en måte en slags idrettskole der alle barn og unge for grunnlegende trening i alle typene idrett vi har. På den måten finner de også ut hva de vil satse videre på, det er ikke alle som vet heller hva de vil når de er så små,  sier daglig leder ved BUL, Rune Stamnes.

-BUL har idag opptil 1500 medlemmer og 1000 av de er aktive i idretten. Det er ganske mange medlemmer til å være en et så lite tettsted og mange som da er knyttet til BUL og Bossekop, noe vi synes er veldig artig. Vi har også medlemmer fra rundt hele Alta men de fleste av de aktive er fra Bossekop-området. Men det er spesielt takket være folket som legger til grunn alle timene i dugnad som er det største limet i organisasjonen.

- Det er ikke i tvil om at drivkraften bak hele BUL som idrettsorganisasjon er alle de frivillige og foreldre som legger stor innsats i dugnader. Uten dem hadde vi ikke fått til det tilbudet vi har får de unge som det vi har idag, sier Stamnes.

Stor betydning for de unge

-Det er ingen tvil om at BUL har stor betydning for lokalmiljøet blant de unge i området i og rundt Bossekop. BUL har nok en viktig rolle i å være et samlingspunkt for både barn og voksne, vi har vokst og blitt en stor organisasjon nettopp gjennom engasjementet blant de unge, sier Stamnes.

foto
GJØR DET BRA: Damelaget til Bossekop UL biter fra seg i 2. divisjon.

De har tre seniorlag på både herresiden og damesiden i fotball.  På herresiden ligger de på 4-5 divisjonen og damevisjonen ligger på 2. divisjonen til 3.divisjon. Og senest i fjor var damelaget i 1. divisjon.  -Det har hatt en utvikling som har vært veldig viktig. Vi prøver også å utvikle unge spillere til å bli bra som senere kan bli bedre i toppen. Gjør vi det bra med de yngre så får vi senere et bedre topprodukt, så det at de unge får utvikle seg er viktig for oss.

Det er ikke så mange år siden herrelaget var oppi 2. divisjon, og med damelaget som var i første divisjon i fjor, så har BUL gjevnlig lag som løfter seg og hevder seg i toppen.  -På håndballsiden ifjor var vi også med å spilte kvalik så det er absolutt en samlingsplass for voksne også, sier Stamnes.

Motivasjonen rundt BUL

-Det som gir meg personlig motivasjon er å se engsjementet hos barn og unge rundt idretten og utviklingen de har fra de har hatt, det å se barn å unge i aktivitet rett og slett.De turneringene vi har hatt hvor vi samler 5-6 hundre unger her og det er full fyr på anleggene her, det er det som er det artige her og det å se gleden og engasjemente hos de unge. Men det er også artig å se at de unge har tatt steget opp og blitt til voksne gode utøvere og at vi sender gode lovende utøvere videre opp i divisjonssystemet. Det gjør også noe med deg, man blir ekstra stolt over å få være med på utviklingen deres, forteller han.

foto
HAR TRUA: Daglig leder i BUL, Rune Stamnes, er optimistisk for framtiden.

BUL har blant annet utøvere som er helt i landstoppen både innenfor skøyte, ski, fotball og håndball.  Dehar  hatt utøvere som er helt i landstoppen i de senere år også i blant annet skøyteidretten.  - Henrik Fiksen ble norgesmester i sprint, vi har også Eline Hegg som spiller i toppserien i fotball for damer. Det er kjempeartig å se de unge spillerne som spiller seg opp på nasjonalt nivå.

For fremtiden

Det er ikke i tvil om at Rune Stamnes og BUL har klare mål for hvordan de videre kan fortsette arbeidet for barn og unge.  - Det jeg tenker er viktig fremover er at vi fortsetter med den rollen vi har som motivator blant unge til å drive idrett, det at vi prøver å holde holde flest mulig barn og unge i aktivitet lengst  mulig er primært hovedmålet vårt for fremtiden.

- Også må man jo prøve å finne de gode måtene og løsningene for å lykkes. Dette for at vi kan utvikle oss som organisasjon men også slik at vi fremdeles er et lukrativt tilbud for de unge. Det er klart at tiden utvikler seg og det er også stor konkurranse om tilbud for unge der ute.

Sisa lager kulturelt liv i Bossekop

Sisa kultursenter som på samisk betyr «inn», ble til for elleve år siden, og ble laget som en multikulturell plass å være for asylsøkere og de som er imigrert til Norge og Alta. Dette var hovedsaklig et bidrag for å skape et miljø for innvandrere og asylsøkere slik at de også hadde en plass å gå til for å bli en del av det lokale miljøet i Bossekop og Alta.

foto
LIV OG RØRE: Her er gjengen i SISA foreviget under påskekaféen i 2017. (Arkivfoto Altaposten)

Hit kan man komme og møte hyggelige folk, samt ta en titt på lokal kunst, og for de som kanskje ikke visste det så kan man få hjelp til hvordan man etablerer sin egen bedrift samt få jobbtrening, og skape seg jobberfaring. Dette er et unikt tilbud for de som ønsker å komme ut i arbeidslivet på en skånsom måte.   Idag har kafeen blitt en plass hvor ikke bare asylsøkere men også folk fra Alta kommer for å hygge seg. Sisa har også etterhvert blitt en stor del av Bossekop-markedet. Sisa har også kafé hvor de selger mat og drikke.

Kunstløypa

Sisa Kultursenter har laget en kunstløype som skal vise Altas historie og kulturelle mangfold. De har satt opp ulike poster som skal illustrere kjente historier og andre kanskje mer ukjente historier som kjennetegner Bossekop og Alta. Dette for at både turister men også lokalbefolkningen kan bli kjent med lokalkulturen i Bossekop og bidrar til å gjøre Bossekop til noe mer en bare et tettsted.

foto
KUNSTLØYPA: Her er det barnehagebarn som utforsker kunsten. (Arkivfoto Altaposten)

Langs ferden på Kulturstien kan man få øye på kunst som alle har bidratt litt med, blant annet har barnehager, skoler og pernsjonister satt sitt preg på løypen. Gjennom Kulturstien kan folk lære litt mer om hvordan Bossekop og Altasamfunnet har blitt det flerkulturelle samfunnet det er idag.

Gode tankers skog

Hvis man tar seg en tur rundt Bossekop kan man få øye på en innholdsrik veg med små skilt som pryder.

foto
GODE TANKER: Den koselige stien i Gode tankers skog.

Dette er en del av kunstløypa som Sisa står for. På skiltene står det postitive ord som skal bringe frem godt humør og glade tanker.