Hadde 0,85 i promille – fikk saftig bot

Altaværing mister førerkortet, må betale 20.000 kroner i bot og får 21 dager betinget fengsel for snartur på butikken.

Illustrasjonsfoto.Foto: Vidar Kristensen

pluss

Alta tingrett har slått fast at mannen i 60-årene brøt vegtrafikkloven 30. januar i år, da han kjørte bil med 0.85 promille.

Mannen har selv nektet straffeskyld. I retten forklarte han at det var en kvinne som kjørte bilen. Han satt bare på.

– Fattet mistanke

I retten vitnet en ansatt fra butikken, samt et politivitne som fortalte en helt annen historie.

– Den butikkansatte fattet mistanke om at tiltalte var beruset fordi det luktet øl/alkohol av ham, og han var frekk i kjeften. Vitnet fulgte etter tiltalte ut av butikken, og så at tiltalte satt seg bak rattet i bilen. Vitnet så ingen andre i bilen og svarte benektende på at det skal ha vært en kvinne som kjørte bilen, heter det.

Politibetjenten støttet denne forklaringen.

– Politiet søkte opp adressen og dro til hjem til mannen. Utenfor stod tiltaltes bil, og det var kun fotspor fra førerdør og inn til huset, hvilke matchet med skoene til tiltalte. De ble møtt av tiltalte, som var alene hjemme, og pratet med ham i 2-3 minutter før de tok utåndingstest.

Ble ikke trodd

Retten finner etter dette ingen holdepunkter for at det skal være en kvinne som kjørte bilen, slik tiltalte forklarte, heter det i dommen. Det ble vist til bevisene, samt det vitnene hadde forklart.

Og videre:

– Retten er etter en helhetlig vurdering kommet til at det er hevet over enhver rimelig og fornuftig tvil at tiltalte har ført bil med promille på minst 0.85, og at han i det minste handlet uaktsomt.

Dommen er enstemmig.