– Han var alltid paranoid

Hardt mot hardt i andre runde i Skajaluft-saken.

Illustrasjonsfoto.Foto: Vidar Kristensen

pluss

Like før og etter lunsj var det forsvarsadvokaten til tiltalte, Alexander Rydberg Greaker, som kalte frem vitner. To av vitnene møtte i retten, mens det ble referert fra et tidligere politiavhør for den siste, da han selv ikke var tilstede under rettssaken.

I retten ble det forsøkt tegnet et bilde av fornærmede som en ustabil og paranoid person.


– Jeg merket at han var stressa

Venninen til tiltalte avga sin forklaring for retten.


Sådde tvil

Et av vitnene beskriver seg selv som godt bekjent av tiltalte. Vitnet og fornærmede i saken har krysset veier før.

– Under en fest i 2010 kom vi i uoverensstemmelse som endte i håndgemeng. Jeg fikk en kniv mot meg og sa at jeg skulle dø. Alle vet hvem [fornærmede] er og han er kjent for å ta folk med kniv, sa han.

Da tiltaltes forsvarer spurte hvilke tanker han har om fornærmede i dag, svarte han at det er trasig.

– Men jeg tror ikke på alt jeg ser og hører. Det er ingen pen sak,  og jeg tror ikke noe på at han ikke kan se. Jeg ser han gå blant folk og hilser. Jeg har også sett han i sommer langs E6 uten blindestokk, med en bærepose i hånda.

Vitnet understrekte at han ikke bærer nag for hendelsen som fant sted for syv år siden.

Videre spurte Rydberg Greaker om vitnet kjente til flere hendelser hvor fornærmede var involvert med kniv.

– Minst en, og man har hørt flere episoder opp gjennom årene, svarte han.

Det ble i tillegg referert fra et tidligere politivitne som forsøkte å underbygge påstanden om at fornærmede skal være ustabil person.

– Han var alltid paranoid og redd for at noen var etter ham, refererte advokaten.


Mor til fornærmede: – Som å ha et nytt barn hjemme

– Tidligere var han en ressurs for meg, sier mor til fornærmede.

 

- En stabil person

Det tredje vitnet, "en god kompis", beskrev den tiltalte som en stabil og oppegående person.

Videre beskrev han den fornærmede:

– Jeg har aldri hatt noe til overs for ham. Han har knivstukket flere, blant annet en god kompis av meg. Det er en type jeg holder meg unna og er i mine øyne utilregnelig. Hvis man skal snakke med han om noe uoppgjort må man regne med å bli møtte med en kniv, ble det fortalt.

Ved et tilfelle skal fornærmede ha spurt det tredje vitnet om han hadde stoff. Det skal han ha sagt nei til og gitt beskjed om at han ikke driver med sånt.

– Du beskriver tiltalte som en stabil person. Har du aldri hørt noe negativt om tiltalte, spurte aktor.

– Nei, svarte vitnet.


Tiltalte: – Jeg var skjelven og redd

20-åringen som står tiltalt for voldshendelsen i Skajaluft for et år siden, sier han handlet i nødverge.

 

Med det hadde siste vitne forklart seg i retten. Resteren av dagen i retten ble brukt til å gå gjennom dokumentasjonen som ligger til grunn for tiltalen.