Løslatt etter knivstikking

Tingretten: – Ingen fare for påvirkning av vitner.

Illustrasjonsfoto.Foto: Arkiv

pluss

Mannen som er siktet for å ha knivstukket en annen mann i Kautokeino denne uken er av Alta tingrett løslatt. Politiet etterforsker saken, men det anses ikke som en fare for at mannen skal kunne påvirke eventuelle vitner i saken.


Pågrepet etter knivdrama

Politiet omringet hus i Kautokeino.


– Knuste ruta

I kjennelsen fremgår det at fornærmede i saken meldte ifra til politiet at NN knuste ruten i huset hans, og hvor politiet så hørte «alvorlig skriking og banking i bakgrunnen… Det hørtes ut som noen ble slått»

kjennelse

Ebeslutning av en domstol i en sivil sak eller i en straffesak når beslutningen går ut på å avslutte behandlingen av saken eller en selvstendig del av den uten at selve realiteten avgjøres. Kjennelse blir blant annet brukt når en sak blir avvist eller hevet. Også i visse andre tilfeller er det bestemt i lovgivningen at en beslutning skal kalles kjennelse. Således treffes en avgjørelse av om en siktet skal undergis varetektsfengsel, i form av en kjennelse. I sivilprosessen er det slått fast i tvisteloven av 17. juni 2005 nr. 90 § 19-1 når en avgjørelse skal kalles kjennelse.

En kjennelse blir avsagt i et rettsmøte og skal ha grunner. Den som vil angripe en kjennelse, har som regel adgang til å bringe den inn til prøvelse for en høyere rett gjennom anke (tidligere kalt kjæremål).

Kilde: Store norske leksikon.


Da fornærmede ble behandlet på Helsesenteret, skal han hatt «[...] synlige skader hadde et kutt i panna, over venstre øye, som var dekket med kompress».

Retten anser på denne bakgrunn at det er skjellig grunn til mistanke for at siktede var hos fornærmede og utøvde vold mot ham, slik at fornærmede ble påført et kutt som måtte sys, heter det.

Retten finner imidlertid at vilkårene for varetektsfengsling ikke er til stede, da det ikke er fare for at siktede vil forspille bevis i saken. Dermed løslates mannen.

Flere avhør

Politiet opplyste i retten av det gjenstår en del vitneavhør, og ønsket derfor varetektsfengsling av mannen. Dette ble ikke tatt til følge, og ble begrunnet med at påtalemyndigheten har ikke angitt nærmere hvilke personer som skal avhøres, herunder om dette er en person som vil kunne påvirkes av siktede.

Mannens forsvarer, Carl Svend Falkanger, sier til Altaposten at han har ingen kommentar til løslatelsen.