«Mannen som ikke kan straffes» har anket til Høyesterett

– En prinsipielt viktig sak, sier mannens forsvarer.

«Mannen som ikke kan straffes» har anket dommen om tvunget psykisk helsevern til Høyesterett. Foto: Arkiv

pluss

Tidligere i august i år forkastet Hålogaland lagmannsrett anken til mannen som i media kun omtales som «Mannen som ikke kan straffes». Lagmannsretten kom da frem til at tvunget psykisk helsevern er nødvendig for å verne samfunnet eller andre borgere for lovbrudd som det er stor gjentakelsesfare for.

Bakgrunnen for at mannen kunne dømmes, var lovendringen, som trådte i kraft 1. oktober. Den åpner nemlig for at såkalte strafferettslig utilregnelige gjengangskriminelle personer som begår særlig plagsom eller samfunnsskadelig kriminalitet, vil miste sitt «frikort» til å begå kriminalitet og skal kunne dømmes til psykisk helsevern.

Mannens forsvarer, advokat Harald Grape, anket avgjørelsen til Høyesterett. Fredag ble saken prøvd for Høyesterett.

– Det er en prinsipiell viktig sak. For hvor går grensen til å påføre noen frihetsberøvelse? Spørsmålet vi stiller er om det min klient har gjort faller inn under lovendringen. Han har altså begått syv forhold, hvor to av de er relativt beskjedne, sier Grape.

Advokat Harald Grape representerer «Mannen som ikke kan straffes».Foto: Alf-Robert Sommerbakk, Haugesund Avis

– I lagmannsretten var faren for gjentagelse et av ankepunktene. Han har som tidligere omtalt over 100 innbrudd og identitetstyverier på samvittigheten.

– Det er altså dette Høyesterett skal ta stilling til, hvorvidt denne lovendringen skal ha tilbakevirkende kraft.

Hvordan har din klient det?

– Han er en våken og oppegående kar som følger med. Det er en viktig og spennende sak, avslutter Grape.