– Vi ville aldri klart dette uten dere

Gjennom 10 år har Sisa fått uvurderlig støtte fra næringslivet og kommunen.

TAKKER FOR HJELPA: Sisa-ansatte Geir Kåre Henriksen (t.v), John-Tore Martinsen, Elisabeth Lyng, Cecilie Lyng og Magnus Olaussen (t.h) takker Eivind Opgård fra GK Inneklima og Tore Arne Mækinen fra Merk for hjelpa. Foto: Hanne Larsen

pluss

Sisa-gründer John Tore Martinsen ønsker å rette en spesiell takk til kommunen og næringslivet i forbindelse med Sisas 10-årsjubileum som feires i oktober.

– Vi har et fantastisk flott næringsliv i Alta og mange har vært med på prosjektene våre, noe som er helt essensielt for at vi skal kunne lykkes. Jeg vil spesielt trekke frem GK inneklima i Alta, som uten fortjeneste har bidratt til ventilasjon i Sisa-bygget, noe som har gjort det mulig for oss å ha folk i praksis, sier Martinsen.

Artig å bidra

– Det er artig å kunne bidra, sier Eivind Opgård i GK Inneklima, som stiller opp på bilde sammen med Tor Arne Mækinen i Merk, en bedrift som har trykket opp mye gratis materiell for Sisa gjennom årene. Andre som fortjener honnør er Hans Henrik Pedersen ved Pedersen betongsaging, Finnmark sand, Alta lastebilsentral og ikke minst Nornett som sørget for gratis bredbånd i en årrekke. Frps Ronny Berg har også sørget for hundrevis av tusen til drifta av kultursenteret. 

– En kjempestor takk også til Leif Henriksen og hans gjeng ved Alta videregående skole, som har bidratt med scenearbeid, sier Martinsen og føyer til:

– Den største blomsten må likevel gis til Alta kommune, som på tross av et stivnet og vanskelig regelverk klarer å finne løsninger som er til det beste for samfunnet. Av og til kan det virke som om regelverket spiller imot ønsket om å få til aktivitet. Men evnen til å finne løsninger fra plan -og byggesaksavdelingen er fantastisk. Jeg har sagt det før: Alta kommune er en fantastisk fin kommune.

Kjendistekke

Sisa har vakt oppmerksomhet langt utenfor Altas grenser og det er ikke få kjendiser som har gjestet det fargerike felleskapet en eller flere ganger. Thomas Hylland Eriksen, Kronprins Haakon, Jonas Gahr Støre, Erna Solberg, Per Christian Ellefsen og avdøde Per Fugelli er bare noen av navnene på skrytelista. Andre kommuner har ønsket å vite hva resepten er, og selv mener John Tore Martinsen at lokalavisa har vært utslagsgivende for oppmerksomheten.

– Uten at Altaposten hadde vært så engasjert og villig til å dekke det vi holder på med, hadde vi ikke klart å skape det store engasjementet. Så tusen takk til redaktør Rolf Edmund Lund, sier Martinsen.

Gikk konkurs

Sisas tilblivelse ble utløst av et prosjekt kalt «En bedre verden», som tok sikte på å lage et møtested mellom mennesker fra ulike kulturer.  Assisterende rådmann, Målfrid Kristoffersen, hadde ansvaret og fikk med seg John Tore Martinsen. Ganske raskt inkluderte man også flere andre organisasjoner, som Røde kors, Mental helse, Gnisten, Natur og ungdom, Kvinnegruppa med flere. Ikke lenge etter strømmet det både eksotiske dufter og rytmer ut fra tredje etasje i DNB-bygget, som var møteplassen den gangen.

– Det var helt fantastisk. Så mange ulike mennesker som møttes på tvers av kulturer og ståsted. Her lagdes det mat og det var ulik type underholdning. Og hit kom man om man trengte hjelp til noe. Den gang som nå var ordet «respekt» det essensielle, sier Martinsen.

Sisa-lederen må ha god mage, for det har ikke manglet på kriser opp gjennom årene. Mangel på penger gjorde at Sisa etterhvert måtte flytte ut av DNB og videre til lokalene der Blomsterpikene holder til i dag. I løpet av denne perioden ble Sisa bankrott og det ble bedudet at tilbudet måtte legges ned. Men da våknet både politikere og byråkrater.

– Målfrid Kristoffersen, Sylvi Bellika med flere heiv seg rundt og sørget for at vi fikk være i kjelleren på rådhuset, mimrer John Tore.

Svetten hang langs veggene

På nytt klarte kultursenteret å skape liv og røre med dansekurs, barselgruppe, matlaging med mer.

– Men ventilasjonen var veldig dårlig og svetten formelig hang nedover murveggene i kjellerlokalene. Noe var nødt å gjøres, medgir Martinsen, som tok et stort og viktig skritt ved å kjøpe det gamle bokhandelbygget i Bossekop, sammen med Geir Kåre Henriksen og  bokhandler Tove Pettersen.

Alta kommune finansierer husleia, noe som ifølge Sisa-gründeren er alfa omega for senterets overlevelse.

– Og snart skal den avtalen reforhandles. Og ja, vi er spente, men samtidig sikre på at politikerne ser verdien av å bevare Sisa. At det ikke bare er i festtaler at de roser oss, men også viser det når det kommer til stykket, sier John Tore, som til sist vil takke Altas befolkning.

– Støtten og tilbakemeldingene fra folk betyr enormt for oss. Vi har nå en lang liste med navn på forslag til hvem som bør hedres med neste veggplass.