– Kronisk syke havner i husarrest

– Et elendig helsesystem og regler laget av folk i Oslo-gryta.

I HUSARREST: Tor Eivind Johansen mener den nye forskrifta setter kronisk syke i husarrest.Foto: Lill Vivian Hansen

pluss

Ny forskrift for Pasientreiser dekker ikke turen til nærmeste behandlingssted når du er på ferie.

– I praksis betyr det at kronisk syke pasienter som må ha behandling hver uke hele året, må holde seg hjemme, sier Tor Eivind Johansen.

Johansen er utflyttet altaværing og for tiden på besøk hjemme i Alta. Med på turen er også hans datter på 23 år. Hun fikk diagnosen barneleddgikt som toåring – og som en følge av denne sykdommen fikk hun for 15 år siden en aggressiv type av regnbuehinnebetennelse.

– Dette er en kronisk sykdom som krever kontroll og behandling i gjennomsnitt en gang i uken hele året for å holde sykdommen i sjakk og unngå å bli blind. Sommermånedene er verst og krever noen ganger flere behandlinger i uka, forklarer Johansen.

Ny forskrift

I den nye forskrifta for pasientreiser som trådte i kraft 1. oktober 2016 er ferie tatt ut.

– Det betyr i praksis at pasienten selv må dekke reiseutgifter til nærmeste behandlingssted for kontroll – som i vårt tilfelle vil være Tromsø, sier Johansen, og legger til at dette aldri før har vært et problem for familien som er bosatt i Trondheim.

Legen ved St. Olavs Hospital i Trondheim har sørget for at Johansens datter får komme til kontroll ved UNN i Tromsø, så lenge hun oppholder seg i Alta.

– Nå vil ikke pasientreiser dekke reise fra Alta til Tromsø, siden Alta ikke er hennes faste adresse. De mener kontroll er en planlagt behandling og at behandlingen eller ferien må kunne utsettes.

– Det betyr i praksis at hun ikke kan reise til Alta eller Finnmark så lenge man ikke kan tilby den spesialisthelsetjenesten hun trenger i Alta, sier han.

– Det er et elendig helsesystem og regler laget av folk i Oslo-gryta, slår han fast.

Husarrest

Johansen understreker at det her ikke er snakk om å reise til syden rett før en planlagt operasjon og forvente at man skal komme hjem på statens regning. Men han tror ikke det er sett godt nok på konsekvensene for de som er kronisk syke og trenger helsetjenester hele året. Den forskriften setter kroniske pasienter i husarrest.

– Etter loven har du krav på helsehjelp, men du mister denne hjelpen om ikke behandlingen tilbys på det stedet man reiser til. Den nye forskrifta hindrer pasienten å komme til nærmeste behandlingssted, fastslår han.

– Hadde tjenesten vært i Alta hadde det ikke vært noe problem, sier Johansen.

 I følge Johansen var hele hensikten å få til en forenklet forskrift som skulle effektivisere og automatisere tjenesten.

Nasjonale regler

Kommunikasjonsrådgiver Eilert Sundt i Finnmarkssykehuset, forteller at man får dekket reise fra hjemsted eller arbeidssted. Om man ønsker endringer i forskriften må man ta det opp med sine folkevalgte.

– Regler som er utviklet for pasientreiser nasjonalt og det er Stortinget som bestemmer hva man får dekket, sier kommunikasjonsrådgiver Eilert Sundt, Finnmarkssykehuset.

Årlig gjennomføres det omlag ni millioner pasientreiser med og uten rekvisisjon. Det koster helseforetakene rundt 2,4 milliarder kroner, ifølge pasientreisers nettsted.