Fylkesmannen var i ferd med å sende scooterne rett gjennom reinflokken

– Dette kunne fått alvorlige konsekvenser!

REAGERER: Johan Mikkel Gaup.Foto: Lill Vivian Hansen

pluss

I et vedtak fra Fylkesmannen i Finnmark sendt ut torsdag fremgikk det at hele løype 17 i Alta kommune skal holdes åpen fram til 14. mai. Dette til tross for at Alta kommune ikke søkte om dette.

Kommunen hadde nemlig i samråd med reineier Johan Mikkel M. Gaup kommet til at den midterste delen av løypa må stenges, da reinflokken til Gaup befinner seg i området Stifjellet - Vardfjellet.

Dermed leverte kommunen søknad om å holde strekningen Kviby-Voinastanjavri strekningen Rassajavri-Løype 13 åpen, noe Gaup sa seg godt fornøyd med.

Overrasket

Reineieren ble derfor svært overrasket over Fylkesmannens vedtak om å åpne hele løype 17:

– Jeg forstår ikke – har Fylkesmannen tenkt å åpne denne løypa? Hvorfor vil de dette, jeg har jo flokken min her, var reaksjonen da Altaposten ringte for å sjekke hva reineieren tenkte om dette.

Scooterkjøring gjennom flokken kan store konsekvenser, ifølge reineier Gaup:

– Det kan få alvorlige konsekvenser, hva som helst kan skje, for eksempel at simla blir skremt og etterlater kalvene. Ekstra ille er det i år, med så dårlige beiteforhold. Reinen har ekstra stort behov for fred, og trenger som følge av det dårlige beitet et større område å beite på for å kunne få i seg den nødvendige mengde næring.

Endrer vedtaket

Da Altaposten ringer Fylkesmannen sitter miljøvernsjef Bente Christiansen hos Fylkesmannen i Finnmark i et stabsmøte. Etter å ha kontaktet fylkesmann Ingvild Aleksandersen blir vi imidlertid oppringt av Christiansen.

Hun har først ikke oversikt over hva som har hendt. Etter å ha undersøkt saken kan hun imidlertid avkrefte at intensjonen med vedtaket var et frislipp av scootere gjennom flokken til Gaup:

– Vi har sett på dette, og det er helt riktig at vi åpnet scooterløype 17 i Alta kommune på et område vi ikke burde. Dette vil vi lage et nytt vedtak på, der vi åpner de to traseene i tråd med kommunens anbefalinger.

– Dere var i ferd med å slippe scootere gjennom flokken til Johan Mikkel M. Gaup, hvordan kunne denne feilen skje?

– Vi har mange løyper i flere finnmarkskommuner, der man ønsker hele eller deler av løypene åpnet eller stengt. Det er komplisert, og det er mye arbeid som skal gjøres, så det kan skje feil. Men vi rydder opp i dette nå, lover Christiansen.

– Kjempebra

Da Altaposten kontakter Gaup etter å ha fått avklart det hele, legger han ikke skjul på at han er glad:

– Det er kjempebra at dere er så våken. Det hadde sikkert gått greit med scooterkjøring de første par dagene, men om ikke lenge kunne scooterkjøring fått alvorlige konsekvenser.

Gaup legger til at han er godt fornøyd med Alta kommune og samarbeidet her:

– Alta kommune gjøre en god jobb, og han er en kjempemann, han Jon-Håvar Haukland, sier Gaup.