Skviset etter 19 år i styret

Anton Dahl ble vraket som styreleder for Samisk videregående skole.

SKUFFET: Anton Dahl ble skviset da formannskapet oppnevnte kommunens medlem i styret for de samiske videregående skoler, til tross for at ordfører Johan Vasara først hadde bedt Dahl fortsette i styret. Foto: Arkiv

pluss

Dahl ble opprinnelig forespurt av ordføreren om han kunne fortsette i vervet han har hatt i 19 år, men slik gikk det ikke i formannskapet. Der var det makta som rådde og leder i Kautokeino Ap, Mikkel Ailo Gaup, overtar vervet med tre mot to stemmer.

Det er kort tid til byggestart for den nye samiske videregående skolen og avisa er kjent med at Utdanningsdirektoratet ønsket Dahl med i styret for å sikre kontinuitet i planleggingen av den nye skolen.

Ingen grunn

Ordfører Johan Vasara bekrefter at Anton Dahl var foreslått som styremedlem, men at formannskapet etter en ny behandling valgte Mikkel Ailo Gaup fra Ap som kommunens representant i styret for skolen.

KOMMER INN: Mikkel Ailo Gaup fikk tilliten i formannskapet.Foto: Robin Mortensen / arkiv

Anton Dahl medgir at han synes det er leit å bli vraket, særlig siden ordføreren spurte om han ønsket å fortsette. Dahl er skuffet over måten dette er gjort på.

Ordføreren ser ikke at han skal ha noen grunn til å være skuffet.

– Med 19 år i bagasjen som styrerepresentant har Dahl ingen grunn til å være det. Anton har gjort en god innsats for skolen og fortjener takk for det. Men det skader aldri med nye koster og nytenkning. Det er naturlig etter så mange år, sier Johan Vasara i en kommentar.

Ny styreleder?

Vasara slår fast at han er gjort kjent med at direktoratet nå også selv ønsker å gå inn med et styremedlem, der direktoratet som skoleeier har styrelederen.

– Jeg kjenner ikke til eventuelle omrokeringer innad i styret. Konstitueringen er det direktoratet og styret som gjør selv. Kommunene fremmer kun kandidater. Anton Dahl var foreslått prolongert som kommunens styrekandidat, men fordi prosessen gikk forholdsvis raskt på nyåret, har vi valgt å se på saken på ny. Dette var litt unødig frem-og-tilbake, men det er viktig at kommunens styrerepresentant har politisk forankring i kommunen. Derfor gjorde vi en ny behandling, påpeker Vasara.

– Rått maktspill

Anton Dahl forteller at han ringte ordføreren da han så at det kom et nytt forslag og lurte på om forespørselen til han tidligere ikke sto ved lag.

– Hele saken er litt merkelig, for da fikk jeg beskjed om at det etter et styremøte i Kautokeino Ap hadde blitt fremmet forslag om at Ap skal benytte sjansen til å få et styremedlem. Det ble forklart med at dette er vanlig i Arbeiderpartiet. Ap tar denne posisjonen når de har sjansen, det var det svaret jeg fikk, sier Dahl, som karakteriserer det som rå maktbruk.

– Det er de jo kjent for å gjøre, sier Dahl.

– Helt naturlig

Johan Vasara mener det ikke handler om rått spill.

– Det er helt vanlig at det skjer endringer i styrer og stell når et nytt politisk flertall er på plass. Arbeiderpartiet har ikke hatt ordførerposisjonen i Kautokeino siden 1975. Det skulle bare mangle at det kommer inn nye folk her og der som følge av nytt politisk flertall, noe Anton Dahl selv vet utmerket godt, sier Vasara.