– Utøverne har krav på sikkerhet

Ordfører støtter krav om samisk for Reinpolitiet.

STØTTER KRAV: Johan Vasara mener det er naturlig at betjentene i Reinpolitiet kan samisk.Foto: Magne Kveseth

pluss

– Jeg er helt enig med Nils Henrik Sara i denne saken, og det han påpeker bekrefter langt på vei det vi som kommune får av tilbakemeldinger både fra reindriftsnæringen og privatpersoner, sier ordfører i Kautokeino, Johan Vasara (Ap).

– Forstår ikke ett ord

Det var onsdag 22. februar at reineier Nils Henrik Sara rettet kritikk mot reinpolitiet for at de ikke kan samisk.

– Jeg er så irritert på kompetansen til de som kjører rundt på fjellet. Tenk deg en situasjon der det har oppstått en beitekonflikt og hvor harde ord utveksles mellom partene. Kanskje også ord som er lovstridige. Dette forstår ikke reinpolitet ett ord av. Hele samtalen går dem hus forbi, hevdet reineieren i distrikt 24 A og tidligere NRL-leder.

Krav på sikkerhet

Johan Vasara påpeker at Kautokeino har omtrent 1400 registrerte reineiere i kommunen med et reintall på nærmere 80.000 dyr.

– Utøverne har krav på sikkerhet og trygghet i sin arbeidshverdag, noe som gir Reinpolitiet et særlig stort ansvar i Kautokeino, mener ordføreren.

Han synes forslaget fra Nils Henrik Sara er spennende og mener det bør etableres et samarbeid mellom Samisk Høgskole og Politihøgskolen om «rekruttering, opplæring og videreutdanning av samisktalende politibetjenter».

– Det samiske samfunnet har et skrikende behov etter samiskkyndig politi, fastslår han.

Vil ha flere institusjoner

Vasara mener videre at de samiske områdene ikke har noen grunn til å sitte med lua i hånda.

– I disse omstillingstider, der både politiet og den statlige forvaltningen for øvrig er i bevegelse, bør man også se på hvor det er hensiktsmessig å plassere institusjoner som har å gjøre med samisktalende brukere. Jeg mener de hører hjemme i samisktalende miljøer der språkkompetansen finnes naturlig, istedenfor at de plasseres langt vekk for så svikte sitt samfunnsoppdrag fordi man ikke får tak i samisktalende, sier han og viser til et konkret forslag han selv har fremmet.

– Jeg har overfor landbruksminister Jon Georg Dahle foreslått lokalisering av landbruksdirektoratets reindriftsavdeling til Kautokeino, men jeg ser at også Reinpolitiet burde lokaliseres til et naturlig samisktalende miljø.