STRATEGI: Geir Ove Bakken berømmer regjeringen Solberg for fokuset på nordområdene. Bildet er fra snorklipping på E6 i vinter.
(Foto: Vidar Kristensen)

STRATEGI: Geir Ove Bakken berømmer regjeringen Solberg for fokuset på nordområdene. Bildet er fra snorklipping på E6 i vinter. Foto: Vidar Kristensen

– Konkrete ringvirkninger det viktigste

Nordområdestrategien ble lagt frem i Bodø fredag.

Hovedutvalgsleder Geir Ove Bakken er glad for fokuset.

– Det er positivt at regjeringa retter oppmerksomheten mot Nordområdene.  Nøkkelen til videre utvikling ligger i lokale ringvirkninger av de enorme naturressursene her oppe, sier Bakken.

Regional medvirkning

Bakken var til stede i Bodø. Han er positiv til at Utenriksdepartementet har gått sammen med kommunal- og Moderniseringsdepartementet i å utforme strategien.

– I løpet av denne prosessen har man også etablert et regionalt nordområdeforum for innspill fra regionale og lokale aktører, inkludert fylkeskommunene og Sametinget.  Dette er et viktig skritt for å sikre at virkemidlene for nordområdepolitikken sees i sammenheng – på tvers av sektorer og forvaltningsnivå, mener hovedutvalgslederen.

Sterkere vekst

Statsminister Erna Solberg (H) hadde med seg tre andre statsråder til Bodø for å lansere strategien. Den lister opp grep som alt er satt i gang og peker ut hva regjeringen har tenkt å satse på videre. Solberg la vekt på at veksten i Nord-Norge allerede er sterkere enn i resten av landet, og at fortsatt vekst her blir viktig for hele landet.

– Sjømat, petroleum, skipsfart og reiseliv er næringer i vekst. Regjeringen presenterer nå en strategi for hvordan vi kan sikre ytterligere vekst. Det er de som bor i nord som vet best hvordan dette potensialet utløses. Nordområdepolitikken utvikles derfor i samarbeid med næringsliv, institusjoner og folkevalgte i nord, sa statsminister Solberg til NTB.

Tiltak for lærere

Finnmarkingen Frank Bakke-Jensen tok i sitt innlegg opp den manglende kvaliteten på skoler i Nord-Norge. Elever i Båtsfjord må få den samme skolegangen som elever i Bærum, lovet statsråden, som tidligere har vært ordfører i nettopp Båtsfjord. Ett av tiltakene det vises til er delvis ettergivelse av studielån for lærere, som tar femårig utdannelse fra høsten av, som kunnskapsdepartementet gjorde kjent i mars.

Blant de andre tiltakene som trekkes fram i strategien er:

– Fortsette planleggingen av miljø- og oljevernsenter i Lofoten/Vesterålen, som ble lovet i Sundvolden-erklæringen i 2013.

–  Vurdere å opprette et kompetansesenter for hav og arktiske spørsmål i Tromsø, som også ble varslet i regjeringens havstrategi.

– 24. konsesjonsrunde for blokker i Norskehavet og Barentshavet, som ble utlyst i mars.

– Løftene om 40 milliarder til Nord-Norge i Nasjonal Transportplan.

Befolkningstall

Geir Ove Bakken berømmer regjeringen for å inkludere det regionale folkevalgte nivå.

– At man trekker frem utfordringen når det gjelder befolkningsvekst i nord er viktig, samtidig er det avgjørende at man gjør seg konkrete tanker om hvordan man ønsker å møte denne utfordringen. Nordområdesatsingen må være styrende for prioriteringer innenfor blant annet nasjonal politikk innen samferdsel, næring, utdanning, forskning og regionalpolitikk, sier Bakken.

Han er opptatt av næringslivets rammebetingelser.

– Det er viktig at dette er inkludert i strategien. Det er også gledelig at man vil se på muligheten til at næringslivet kommer seg opp i verdikjeden. Samtidig ser vi at det kuttes i økonomiske tiltak som regionale utviklingsmidler, barnetrygd samtidig som differensiert arbeidsgiveravgift er under press, sier Bakken.

Les mer om samme tema
 
Redaktøren anbefaler
 

Altaposten ønsker en åpen og saklig debatt. Vi fjerner fortløpende innlegg som er rasistiske, sjikanøse eller strider mot etikk og lovverk. Vi krever at du bruker ditt egentlige navn og oppfordrer alle til å være saklig og vise respekt for andres meninger.

Rolf Edmund Lund, ansvarlig redaktør

NRK tar pause fra reinflytting

Ansatte trenger hvile.

Fant savnet person

– Dårlig sikt på fjellet.

Hva med gratis sykkelservice?

På veien dit du skal.

fotball

Videre med begge lag

Alta IFs 16-åringer er klare for andre runde i cupen.

– Vi trør til

Sykle til skole og jobb er transport og trim i samme slengen.

fotball

Knepent hjemmetap

Tok ledelsen, men klarte heller ikke denne gangen å holde tett bakover.

Kan skilte med stort etterslep

Samiske veiskilt må godkjennes før de kan skrus opp. Derfor mangler det tusenvis.

Vedtok samisk navn

Christel tok til talerstolen under landsmøte.

– Verdens beste vær og føre

Langfjordrennet 2017 går i minneboka som et av historiens aller beste.