LEDER

Kortsiktig vedtak

Reindrifta er svært viktig for Kautokeino, men vedtaket om å nekte både gruvedrift og konsekvensutredning kan være en bjørnetjeneste for lokalsamfunnet.Bygda og kommunen trenger nemlig flere bein å stå på i årene som kommer, ikke minst på grunn av at reindrifta også er under tiltrengt omstilling. En bærekraftig næring krever blant annet tilpasning av avtall dyr og dermed antall ansatte i næringa. Det er i beste fall naivt å tro at næringa kan gjøre som de vil i framtiden, uten å forholde seg til økologi og økonomi.Da mener vi det er kortsiktig og lite framtidsrettet av flertallet å vende tommelen ned for muligheten til å se nærmere på hvordan man kan utnytte mineralressursene i kommunen. Vedtaket og debatten bærer nemlig preg av at flertallet synes å tro at kampen står mellom reindrifta og bergverk i sin alminnelighet, som om det ikke er mulig å forene flere hensyn i landets største kommune. Signalet fra flertallet i kommunestyret synes nemlig å være at bergverk som sådan ikke er velkommen, blant annet basert på at man mener kampen står mellom miljø og profitt.Vi tror Kautokeino og mange andre kommuner er pent nødt til å innse at profitt er en nødvendighet for næringsvirksomhet i sin alminnelighet. Hvis aktører som søker profitt ikke er ønsket i bygda, er vi på ville veier. Sannheten er også at bygda og kommunen trenger et lønnsomt næringsliv for at hjulene skal gå rundt i framtida. Mineralutvinning gir både inntekter og sysselsetting, både knyttet til selve drifta og ringvirkninger i bygda. De fleste har holdt tommelen opp for at lokale krefter kan stå for diamantboring, men bedriften må nå føle at de blir falt i ryggen av folkevalgte.Ordfører Klemet Erland Hætta må selvfølgelig forholde seg til demokratiske beslutninger i kommunestyret og har også vist ydmykhet overfor innspillene fra reindrifta. Det synes vi er klokt av ordføreren, ettersom også han ser at medaljens bakside som regel er en del av virkeligheten.

Det er ingen overraskelse at Arctic Gold føler at vedtaket bør til lovlighetskontroll, spesielt med tanke på habilitet. Fra kommunestyrets talerstol ble det til og med påpekt at enkeltrepresentanter har kryssende næringsinteresser i det aktuelle området. Her skal det både være gjerdeanlegg og slakteri, noe som sparker bein under hele behandlingen av saken. Det blir også ekstremt merkelig med tanke på at man i gjeldende arealplan har avsatt området til gruvedrift.

Redaktøren anbefaler

Altaposten ønsker en åpen og saklig debatt. Vi fjerner fortløpende innlegg som er rasistiske, sjikanøse eller strider mot etikk og lovverk. Vi krever at du bruker ditt egentlige navn og oppfordrer alle til å være saklig og vise respekt for andres meninger.

Rolf Edmund Lund, ansvarlig redaktør

Hvis politikerne ikke ønsker næringsaktører som tenker profitt, er vi på ville veier.

Leses nå
Siste nytt

«Smutthull» for Senterpartiet

– En uredd distriktsforkjemper.

Skifer på lokale hender

– Det er et historisk sus over dette.

– Ingen skam å snu

– Man bør ha vilje til å sette seg inn i de utfordringene som finnes i Finnmark.

Bedre skolehverdag for alle?

– Det virker veldig spesielt at dette skal være et pedagogisk sjakktrekk.

Ikke god nok for Sametinget?

– Sametinget bør være en arena for inkludering, ikke ekskludering

Vil gjenta suksessen med «Førjulsfezt»

– Møter alt av kjentfolk på én og samme plass.

Se dagens TV Nord-sending

Torsdag 29. september

– Uten samisk perspektiv

Hvordan skal Kautokeino kommune ivareta det samiske?

– Jeg leker ikke butikk når jeg først setter i gang

Per Sundnes skal bidra til at Sami Music Week blir kjent i både inn- og utland.

Styrker tilbudet med åtte fysioterapeuter

Vil bruke 3,5 millioner for å banke ned køen.

Nok en pris til Beaivvas

Beaivvas får igjen anerkjennelse for stykket Vidas Extremas.

- En skamløs liberalisering av våre felles ressurser

– Hvordan havnet vi der at et tjuetalls familier kontrollerer halvparten av alle fiskerettighetene?

sykling

Trapper opp satsingen

Jakter på nytt blod og nye ideer.

Her renoveres nå den fjerde skolen i rekka

I Alta klarer man ikke å bestemme seg, mens Hammerfest investerer 250 millioner i Baksalen.