Leder

Sommerstengt Jansnes?

Døgninstitusjonen Jansnes har i dag en helt sentral rolle i tilbudet til befolkningen i Vest-Finnmark som sliter med sin psykiske helse. Helse Finnmark, som har ansvaret for behandling på spesialisthelsenivå, vil likevel bygge institusjonen ned.

NRK-oppslaget denne uka om at klinikkledelsen vurderer å sommerstenge institusjonen i Talvik har opprørt mange. Først og fremst ansatte og pasienter, men også politikerne i Alta reagerer. Altaposten er glad for at Jansnes-saken har fått stor oppmerksomhet hos lokalpolitikerne etter at det ble vedtatt å bygge institusjonen ned fra 15 til 10 døgnplasser. Det har vært gledelig enighet og lite partitaktiske manøvre.

Når hovedutvalgsleder Torfinn Reginiussen i dagens Altaposten krever en konsekvensanalyse sett ut fra pasientenes behov av en sommerstenging, har han etter alle solemerker et samlet politisk miljø i ryggen. Fakta er så langt vi har klart å bringe de på det rene at Jansnes i juli måned i fjor hadde et belegg på 85 prosent. Det betyr fullt trykk i den perioden Helse Finnmark nå vurderer å stenge dørene. Ifølge ansatte gikk ferieavviklingen smertefritt, og pasientene fikk et godt forsvarlig tilbud også i feriemåneden. Vi er derfor enig med Reginiussen at påståtte problemer med å få inn kvalifiserte vikarer i beste fall er et vikarierende problem.

Dermed tyder alt på at stengingen som nå vurderes kun gjøres ut fra et motiv: Spare penger. Det er i en vanskelig budsjettsituasjon relevant og forståelig at man tenker penger. Da må imidlertid besluttende nivå, enten det er administrativt eller styre, åpent og ærlig fortelle både pasienter, ansatte og media dette.

Klinikkledelsen i Helse Finnmark burde også ha fortalt Alta kommune om at et så dramatisk tiltak ville bli vurdert. I stedet har den øverste klinikkledelsen kommet med forsikringer om at Jansnes har en viktig funksjon i framtidens helsetilbud i Vest-Finnmark. Med dette bakteppet er det ikke rart at hovedutvalgslederen i Alta kobler sommerstenging til at det åpenbart er ulike oppfatninger om behovet for Jansnes mellom klinikkledelsen og ledelsen for DPS Vest-Finnmark.

Klinikksjef for psykiatri og rus i Helse Finnmark, Inger Lise Balandin, har gitt garantier om at akuttilbudet ikke skal reduseres ved en eventuell sommerstenging. Balandin har muligens en genuin tro på dette, men akkurat nå føler mange at det er lite samsvar mellom ord og handlinger i Jansnes-saken. For oss er det et mysterium at man sommerstid kan gjøre behandlingen av psykiske mennesker til en salderingspost. Hadde det skjedd noe annet sted i helsevesenet, for eksempel i somatisk behandling?

Les mer om samme tema
 
Redaktøren anbefaler
 

Altaposten ønsker en åpen og saklig debatt. Vi fjerner fortløpende innlegg som er rasistiske, sjikanøse eller strider mot etikk og lovverk. Vi krever at du bruker ditt egentlige navn og oppfordrer alle til å være saklig og vise respekt for andres meninger.

Rolf Edmund Lund, ansvarlig redaktør

Hadde man vært inne på samme tanker når det gjelder andre helseplager?

Leses nå
 

50 nye mann fra HV klar til leteaksjon i natt

Leteaksjonen etter kvinnen på Sørøya trappes opp i natt etter beordring.

– Trafikken dundrer forbi i 60-sonen

Foreldrene på Raipas bekymret for livsfarlig trafikk.

Kåfjord skole

Ap-roser som visner

– Så klønete at man blir skremt.

– Imponerende på Halddetoppen

Det plasket ned, men både marsjen og Haldde-prosjektet til kulturskolen avsluttet med stil.

anmeldelse

Slogrock stjal showet

Legendene i Moillrock skrudde tempoet opp.

politikk

– Skole og omsorg foran skattekutt

– Arbeiderpartiet prioriterer mer penger til kommunene.

Store mannskaper leter etter kvinnen

– Fjellvant og godt kledd.

– Ikke noe galt med båtene

Frydenbø mener Loppa-fergene er av god kvalitet.