Må ikke være inngangsporten

– Det viktige her blir å lytte til utekontaktene.

Koster mer enn penger

– Evnen til å tåle kritikk er en viktig del av sjefsrollen.

– Pinlig dom for fylkeskommunen

– Skolen må finne seg i at det stilles spørsmål ved en personalkultur som havarerer så ettertrykkelig.

I luftlinje fra Finnmark

– Ingenting er mer fornuftig enn å styrke transportkanalene til markedene.

Verden utenfor frysedisken

– Naturlig at barna slipper å leve med illusjoner om hvordan verden er skrudd sammen.

Utelukker Altas egne

– Store deler av bygget er basert på et tre-materiale som må hentes i sentral-Europa.

– Dette anlegget er landets miljøversting

– Miljøsyndene til diesel og bensinbiler og kampen mot gruveslam i Repparfjorden blir smuler i forhold.

– Si nei til oljeutvinning i Lofoten og Vesterålen

– Det vil uansett ligge en stor usikkerhet rundt oljeaktivitet i det mest sårbare oppvekstområdet for fisken.

– Glansbildet Alta er i ferd med å slå sprekker

– Vi står foran en rekrutteringskrise av dimensjoner.

Uholdbare strafferabatter

– Dette undergraver systemet og gir grobunn for mistillit.

Sosial boligbygging

– Det vi ser i dag minner sterkt om politisk handlingslammelse.

Innfartsårer til store verdier

– En nødvendig investering i framtida.

Presidentens «overtramp»

– Det er beklagelig at man iverksetter denne type rangering.

– Kongen har ved flere anledninger imponert

– Det er en styrke at vi har en monark som ikke bare henter fram glansbilder av fjell og fjorder.

Bekymringsløs skilsmisse

– Friheten gjør naturligvis også at det kommer saker som gjør kirka mindre «folkelig».

– Verdig ordskifte i jubileumsåret?

– Maktskiftet på Sametinget kom brått og brutalt.

– Hold på kvaliteten

– Vi har tro på genuine opplevelser.

– Tvilsom drahjelp fra rikspolitikken

– Klovneri fra partiveteraner i Oslo kan raskt bli en klamp om foten.