I bakvendtland

... Der segway, lakrispiper og taxfree-kvoten okkuperer ordskiftet.

Latterkuler på torget

– Valgkamp med thrilleraktige marginer.

Endelig lys i pærene

– Alle små seire bør feires.

Flyplass på bestilling?

– Vi håper bestillingen har en regional tilnærming.

– En perle for både innbyggere og gjester

– Det er verdt å rose politikerne som har tenkt langsiktig.

Tilstedeværelse på skolen

– Fraværsgrensen shar vist seg å fungere veldig bra.

– Idrettens verdier kan ikke settes på spill

– Fair play bør ikke ofres, verken på eller utenfor arenaene.

Nå starter alvoret...

– Lad batteriene for en ny omgang med tøffe debatter.

Hjertet må være med

– Et klassisk eksempel på offentlige instanser som toer sine hender.

Industrieventyr på vent

– Kunne skapt store lokale og regionale ringvirkninger.

Tilstedeværelse i Finnmark

– En klok og fremtidsrettet tilnærming til bruken av knappe ressurser.

– Volum og kvalitet koster

– Det har også tidligere vært ropt ulv, ulv om kommuneøkonomien.

Finnmark må ikke bli UiT-saldering

– Viserektor er et lite plaster på såret.

– Vannscooteren er en god symbolsak

– Lær scooter-forvaltning av Finnmark.