Gigantisk julegave

– En av årets fineste førjulsgaver kom i begynnelsen av desember da Husets gigantiske musikk- og kulturprosjekt Gigant ble reddet.

VIKTIG ARENA: Finnmark trenger felles arenaer og brobygging. Der er Gigant ekstremt viktig for finnmarksungdommen.

kommentar

Når fylkespolitikerne sviktet ungdommen i Finnmark, steppet heldigvis andre inn.

En av årets fineste førjulsgaver kom i begynnelsen av desember da Husets gigantiske musikk- og kulturprosjekt Gigant ble reddet med midler fra Sparebank1 Nord-Norge og Alta kommune. De har forstått hvor viktig dette er for ungdom i HELE fylket.

Banken ga i desember 100.000 kroner fra et eget gavefond, mens gavmilde Alta kommune, som i fjor gikk inn med 300.000 kroner med ordførerpartiet i spissen, nå har vedtatt at de setter av 200.000 kroner i årlig støtte til prosjektet. «Alta kommune må ta denne utgiften som følge av at Finnmark fylkeskommunen ikke lenger deltar. Det er ikke ønskelig at fylkeskommunen legger dette over til kommunen, men for å kunne fortsette arbeidet til fylkeskommunen igjen ser verdien av dette setter vi av penger til dette arbeidet. Det er beregnet en kostnad på 200.000 kroner per år i perioden», står i kommunens budsjettdokument.

Når midler skal deles ut, det være seg til kultur eller idrett, kan vi diskutere lenge og vel om hva som bør støttes, selv om det er småpenger i den store sammenhengen. Som kulturjournalist har jeg i flere år fått stifte bekjentskap med ungdommene og lederne på Huset, og jeg blir like imponert hver eneste gang jeg er innom. For Huset er ingen oppbevaringsanstalt for late ungdom uten mål og mening. Innenfor veggene myldrer det av kreative unge som elsker å skape, det være seg musikk, dans, teater eller andre kunstformer – og Gigant som faktisk startet i det små for hele 15 år siden, er en av drivkreftene bak dette kreative miljøet. 

Gigant har ikke bare fostret gode musikere og band fra Alta i mange år, men prosjektet er til for ungdommer fra hele Finnmark. Når prosjektet i fjor, på grunn av fylkespolitikernes smålighet og i beste fall dårlige innsikt, måtte si nei til en hel bråte med band fra hele fylket grunnet kuttede midler, har man ikke forstått at dette kulturelle tiltaket er et viktig lim i ungdomsmiljøene, som skaper mangfold og opplevelser for både publikum og deltakere.  Kutt i støtten viser også at politikerne ikke har forstått at Gigant er en viktig møteplass hvor finnmarksungdommer deler sine drømmer, erfaringer og jobber sammen mot et felles mål, blant annet en årlig plateinnspilling. Hvis det er noe vi i Finnmark trenger, er det møteplasser på tvers av kommunegrensene.

Kulturen trenger også egne arenaer og mål. Gigant har bidratt til et stort mangfold og opplevelser som hele Finnmark har satt pris på. Prosjektet er nemlig noe de unge har sett fram til å delta på hvert eneste år, med sine spennende workskops med profesjonelle veiledere og forbilder, inspirerende sosiale læringsarena med felles interesser og visjoner. Denne kimen til kreativitet er det så viktig å støtte opp om, noe også fylkespolitikerne bør se.

Gigants utgangspunkt er å bygge opp ungdommenes egne ferdigheter, drømmer og ressurser, som i sin tur gir videre inspirasjon til å bygge bro. Den brobyggingen har dessverre fylkespolitikerne sviktet. All ære til Alta kommune og Sparebank1 Nord-Norge som har forstått at Huset og Gigant bør bestå som en av flere bærende kulturpåler for fylket.

 Winston Churchill, statsminister i England under 2. verdenskrig blir ofte sitert på noe han skal ha sagt da han ble spurt om de burde kutte i kulturbudsjettet for å skaffe mer midler til krigsinnsatsen.

«Hva er det da vi kjemper for?», svarte Churchill så treffende.

Sitatet er noe politikere flest bør tenke på, for hvilke verdier har et samfunn som ikke inneholder og støtter kultur?