STRUKTUR: Under pressekonferansen med Siv Jensen og Frank Bakke-Jensen ble det henvist til grundige vurderinger. Steinar Hardersen fastslår at det ikke foreligger en utredning av sykehusstrukturen i Vest-Finnmark. (Foto: Arne Hauge)

STRUKTUR: Under pressekonferansen med Siv Jensen og Frank Bakke-Jensen ble det henvist til grundige vurderinger. Steinar Hardersen fastslår at det ikke foreligger en utredning av sykehusstrukturen i Vest-Finnmark. Foto: Arne Hauge

Nei til Alta, også fra Europaministeren

– Men han skylder å dokumentere sine påstander.

Frank Bakke-Jensen har i Altaposten den 14.6. gjentatt at det ikke er aktuelt å flytte sykehuset fra Hammerfest til Alta.  Jeg har all mulig respekt for hans meningsytring om sykehusstrukturen i Vest-Finnmark, men han skylder å dokumentere sine påstander.

Som Trump så Bakke-Jensen

«Nå har både Helse Nord og Finnmark legeforening redegjort og tilbakevist en del av de faktafeil Mjøen ulykksalig formidlet, jeg bruker derfor ikke mer tid på det.», skriver Bakke-Jensen

Altaposten har en stolt og ærerik redaksjonell fartstid. Redaktørene Kjell Geheb og Jan Smith-Novik sloss for Altaelva. Smith-Novik satt i lenkegjengen, ble båret fra Stilla av politimannskaper og bøtelagt. Journalist Arne Eriksen skrev bok om arbeiderpartiets guru Terje Rød-Larsens eventyr i Nordvågen. «Terje rødsprit larsen», som han ble omtalt i julerevyene i Honningsvåg, sto for total arroganse overfor Finnmark.  I dag nyter Alta godt av Jarle Mjøens arbeid om den helsemessige overkjøringen Altas befolkning  blir påført av bl.a. Finnmark Arbeiderparti og Høyres Bent Høie.  Om Altaposten ikke hadde eksistert, ville Hammerfest-avisa Finnmark dagblad fortsatt vært meningsenerådende i Vestfylket. Bakke-Jensen skulle holdt seg for god til å angripe den frie pressen. Overlat det til Donald.

Oslo economics utredning

«Når det fra Altaposten og andre skapes et inntrykk av at helsetilbudets organisering og lokalisering i Finnmark fylke ikke er utredet, må jeg derfor påpeke at dette er feil.», skriver Bakke-Jensen videre.

Pressekonferansen Bakke-Jensen viser til den 17.6. var lukket, men jeg slapp til med et spørsmål. (Takket være en sporty Bakke-Jensen). Jeg spurte panelet om det faktum at den eneste utredningen om sykehus i Vest-Finnmark konkluderte med at sykehuset må ligge i Alta. Her er finansminister

Siv Jensens ordrette svar: «Altså, vi har gjort ganske grundige vurderinger i forkant av at regjeringen la frem nasjonal helse- og sykehusplan, som for øvrig også fikk bred tilslutning i stortinget, det er viktig å være klar over. Når vi i dag sender denne type beskjeder til denne helseregionen, så er det fordi de store regjeringspartiene har en erklært ønske om å styrke spesialisthelsetilbudet også i Alta. Da mener jeg at vi tar et langt skritt i retning av å levere på ting hva vi har holdt på med lenge, skape mer trygghet, skape mer tillit. Så er det alltid lov å ønske seg mer. Og da mener jeg at signalene fra de to regjeringspartiene er klokkeklart. Vi bygger altså opp, vi bygger ikke ned.»

Finansministeren oppga altså «ganske grundige vurderinger» som hennes faglig nøytrale forskningsrapport. Deretter avsluttet hun konferansen.

Fødende fra Snøhvit,  Goliat og Castberg

Bakke-Jensen skriver ikke om hvilken utredning(er) han kan referere til, eller noe om fødetibudet i Alta. Han ramser han stort sett opp fakta fra Finnmarksykehusets styremøte den 21.6. : sak 62 - Status OU - ledelse og organisering, prosjekt Alta Nærsykehus. Ingenting er nytt, men stort sett uforpliktende politikerprat. Bakke-Jensen burde kanskje heller fortelle leserne hvor mange fødende fra olje- og gassfeltene i Barentshavet som er planlagt flydd inn til Klinikk Hammerfest. Antakelig en håndfull. Samtidig er det et faktum at altajentene føder flere og flere altaværinger, men må oftest transporteres til Hammerfest.  Bakke-Jensen tviholder på et nytt Hammerfest sykehus til 5 mrd.

Finnmark arbeiderpartis rolle

For noen år siden tror jeg det ble inngått en hestehandel mellom to fra Alta og en fra Hammerfest arbeiderparti, i Hammerfest.  Den gikk ut på å frede Hammerfest sykehus mot at «Alta nærsykehus» skulle gradvis bygges opp til Altas tilfredshet.  Denne avtalen har først tre arbeiderparti helseministere hatt som bakteppe, og Høyres Bent Høie vil nå fullføre hestehandelen om ei dau ku i Hammerfest.

Steinar Hardersen

Utforsk tema:
Les mer om samme tema
 
Redaktøren anbefaler
 

Altaposten ønsker en åpen og saklig debatt. Vi fjerner fortløpende innlegg som er rasistiske, sjikanøse eller strider mot etikk og lovverk. Vi krever at du bruker ditt egentlige navn og oppfordrer alle til å være saklig og vise respekt for andres meninger.

Rolf Edmund Lund, ansvarlig redaktør

sykehusdebatten

– Med forslaget trenger vi en armada av hurtigbåter

– Jeg overlater det trygt til leserne selv å vurdere om dine argumenter er tull og tøys eller ikke.

Fangster på 18,7 tonn

Etter fire magre år fikk Altaelva en normalsesong.

Anbefaler sykehus på ny tomt i Hammerfest

Direktøren i Finnmarkssykehuset går for sjøtomt.

Nussir

– Loven er ikke etnisk nøytral

– Nussir viser at de ikke ante konsekvensene av vedtakene.

kommunestyret

– Min vakt og mitt ansvar

Fristbruddene var verre enn antatt, men nå er barnevernet på rett kurs.

Endrer svømmestil

Når det blir sterk strøm, bruker oppdrettslaksen annen teknikk for å komme seg frem.

kommunestyret

– Smil, bil-Rolf, du fikk viljen din!

Siste brikke falt på plass for byggekompleks for bil- og matbutikk.