SVARER IRENE OJALA: Europaminister Frank Bakke-Jensen. (Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix)

SVARER IRENE OJALA: Europaminister Frank Bakke-Jensen. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

– Rett skal være rett, Ojala!

– Alta nærsykehus skal videreutvikles.

Det er klart jeg vil etterleve aktuelle forskrifter, Irene Ojala. Det er mulig jeg er tungnem, men det er viktig å vite hvilke forskrifter som gjelder for hva.

Det er slik at den forskriften du viser til dreier seg om plan og bygningsloven, som gjelder for kommunene. Forskrift om konsekvensutredning skal for eksempel brukes av Alta kommune når de skal regulere arealer når de skal behandle byggesaker, men forskriften krever ikke utredning av sykehusstrukturen i et helt fylke.

Planlegging av sykehusene har andre bestemmelser som skal følges. Som jeg skrev i mitt forrige innlegg er Nasjonal helse- og sykehusplan vedtatt av Stortinget, det legger føringene for hvordan sykehusstrukturen skal være i Norge. Finnmarkssykehuset, Helse Nord og Helse- og omsorgsdepartementet skal forholde seg til det Stortinget har fastsatt om hvordan sykehus skal planlegges og drives.

Bærekraft er også et viktig begrep for utvikling av samfunn, det legges også til grunn for vurderinger av sykehus og sykehusstruktur. Derfor er det ikke fornuftig å tro at mange svært små sykehus er best for Finnmark. Nå er nytt sykehus i Kirkenes snart i drift. Det er planlagt nytt sykehus i Hammerfest. Prosjekt Alta nærsykehus skal videreutvikles. Sykehusene i Finnmark er vant til å arbeide i team, der de utfyller og hjelper hverandre for å kunne gi et godt tilbud til hele fylket.

Frank Bakke-Jensen

Europaminister

Les mer om samme tema
 
Redaktøren anbefaler
 

Altaposten ønsker en åpen og saklig debatt. Vi fjerner fortløpende innlegg som er rasistiske, sjikanøse eller strider mot etikk og lovverk. Vi krever at du bruker ditt egentlige navn og oppfordrer alle til å være saklig og vise respekt for andres meninger.

Rolf Edmund Lund, ansvarlig redaktør

sykehusdebatten

– Med forslaget trenger vi en armada av hurtigbåter

– Jeg overlater det trygt til leserne selv å vurdere om dine argumenter er tull og tøys eller ikke.

Fangster på 18,7 tonn

Etter fire magre år fikk Altaelva en normalsesong.

Anbefaler sykehus på ny tomt i Hammerfest

Direktøren i Finnmarkssykehuset går for sjøtomt.

Nussir

– Loven er ikke etnisk nøytral

– Nussir viser at de ikke ante konsekvensene av vedtakene.

kommunestyret

– Min vakt og mitt ansvar

Fristbruddene var verre enn antatt, men nå er barnevernet på rett kurs.

Endrer svømmestil

Når det blir sterk strøm, bruker oppdrettslaksen annen teknikk for å komme seg frem.

kommunestyret

– Smil, bil-Rolf, du fikk viljen din!

Siste brikke falt på plass for byggekompleks for bil- og matbutikk.