Tips oss

Tips oss 24 timer i døgnet på 901 37 819

NVE godkjenner ny kraftledning i nord

Norges vassdrags- og energidirektorat har gitt konsesjon til en ny 513 kilometer lang kraftlinje mellom Hammerfest og Ofoten.

- Det er ikke tilstrekkelig kapasitet i dagens kraftnett til å ivareta forsyningssikkerheten nord for Ofoten på en tilfredsstillende måte. Vi mener derfor det er nødvendig å styrke kraftsystemet som forsyner Lofoten, Troms og Finnmark, sier vassdrags- og energidirektør Per Sanderud. Han sier den nye kraftledningen også vil legge til rette for etablering av ny fornybar produksjon og industrietablering i Nord-Norge.Den nye linjen skal i hovedsak legges parallelt med eksisterende kraftlinjer. Konsesjonen stiller også krav om riving av 108 kilometer av gamle 132 kilovoltslinjer. Den nye ledningen blir en 420 kilovoltslinje, og hele prosjektet er beregnet å koste 8,2 milliarder.I tillegg til 14 kommuner i tre fylker, vil 33 reinbeitedistrikter og en svensk sameby bli berørt av den nye linjen. Ifølge direktoratet har påvirkningen på reinområdene og muligheten for å begrense virkningene vært et viktig tema i konsesjonsbehandlingen. Reindriften vil først og fremst bli berørt i anleggsperioden, mens driften vil ha langt mindre effekt på næringen, opplyser NVE.Den nye konsesjonen inkluderer bygging av åtte nye transformatorstasjoner. (©NTB)

Nyheter

41 vil bli siviløkonom

Universitetet rennes ned av lokale søkere til siviløkonomstudiet.

– En alle tiders gutt

Forulykkede Oddbjørn Olsen (18) fra Kronstad hadde en væremåte som varmet hans arbeidsgiver.

Tømmer tanken for 98 oktan

Ingen konkurrenter følger Statoil når kjeden fjerner 98 oktan fra pumpene.

Søndag kommer endelig påskesola

Varselet for første del av påskeværet er dessverre ingen lystig lesning.

Tømmer tanken

Ingen følger Statoil når kjeden fjerner 98 oktan.

– En alle tiders gutt

Forulykkede Oddbjørn Olsen (18) fra Kronstad hadde en væremåte som varmet hans arbeidsgiver.

Eksamensfilm kan vinne Gullstolen

Altajente nominert til hovedkonkurransen i Norsk Kortfilmfestival. 

41 vil bli siviløkonom

Universitetet rennes ned av lokale søkere til siviløkonomstudiet.

Søndag kommer endelig påskesola

Varselet for første del av påska er dessverre ingen lystig lesning.

Medaljefest i KM

Altas skiskyttere briljerte.

- Kjærringa er gal, hun klikker!

Altaværingen ringte tulletelefon til nødnummeret.

Har ikke sett idiotkjøring

Ronny Knutsen har ikke sett noe til grisekjøringa som lensmannen har hørt om.