Tips oss

Tips oss 24 timer i døgnet på 901 37 819

Flere unge har stor risiko for å være fattige

Flere unge, men færre eldre havner under den såkalte lavinntektsgrensen.

Andelen unge i alderen 18 til 34 år med lav inntekt økte fra 9,6 prosent i treårsperioden 2004-2006 til 11,1 prosent i 2008-2010, ifølge EUs målemetode.Sett bort fra studenter har nesten 100.000 personer i aldersgruppen 18 til 34 år vedvarende lavinntekt. Inntektsveksten for unge aleneboende og unge par har vært svakere enn i befolkningen generelt, viser tall fra Statistisk sentralbyrÃ¥ (SSB).Svakere utvikling i de unges yrkesinntekter de siste årene er en forklaring på dette. Siden 2007 har betydningen av yrkesinntekt falt, mens pensjoner fra folketrygden og dagpenger har blitt viktigere.Antall eldre, fra 67 år og oppover, med vedvarende lavinntekt går derimot ned. Fra treårsperioden 2007-2010 til 2008-2010 er det blitt nesten 9.000 færre eldre i lavinntektsgruppen.Opptrappingen av minstepensjonen til to ganger grunnbeløpet i folketrygden har ført til at det har blitt færre minstepensjonister i lavinntektsgruppen. Økt yrkesaktiv alder er også med på å forklare denne nedgangen.Lavinntekt defineres som en inntekt som er så lav at personer i husholdninger med inntekt under denne grensen har stor risiko for å være fattige. (©NTB)Nyheter

Starter studentlivet i campingvogn

Det var med skrekkblandet fryd at Linn Margrethe Påve (21) og Linn Kristin Bær (24) startet på Finnmarksfakultetet i dag.

Tok fatt på nytt skoleår

– Campus Alta er uhyre viktig for Finnmark.

– Svært alvorlig at barna ikke følges opp

Helga Pedersen og Monica Nielsen vil ha flere helsesøstre, men frykter rasering av kommuneøkonomien fra regjeringen.

Olav leder an i biskop-kampen

Fikk størst oppslutning av alle.

To uker uten fasttelefon

Problemet er fortsatt ikke fikset etter at lynnedslag slo ut en rekke fasttelefoner på Stjernøya.

Felles stemme i nord

– Kan fungere som en kontinuerlig vekkeklokke for nasjonale myndigheter, skriver Altapostens leder.

Kø av godbiter frem til årsskiftet

Se hvem som kommer til City scene.

Etterlengtet seier

Morten Ailu Hætta Hansen ble helt på hjemmebane.

– Hjerterått om man tar reisen fra barna

Foreldre påpeker feil i omtale av klasseturen til 10. klasse.

Tok fatt på nytt skoleår

– Campus Alta er uhyre viktig for Finnmark.

Olav leder an i biskop-kampen

Fikk størst oppslutning av alle.