Tips oss

Tips oss 24 timer i døgnet på 901 37 819

Flere unge har stor risiko for å være fattige

Flere unge, men færre eldre havner under den såkalte lavinntektsgrensen.

Andelen unge i alderen 18 til 34 år med lav inntekt økte fra 9,6 prosent i treårsperioden 2004-2006 til 11,1 prosent i 2008-2010, ifølge EUs målemetode.Sett bort fra studenter har nesten 100.000 personer i aldersgruppen 18 til 34 år vedvarende lavinntekt. Inntektsveksten for unge aleneboende og unge par har vært svakere enn i befolkningen generelt, viser tall fra Statistisk sentralbyrÃ¥ (SSB).Svakere utvikling i de unges yrkesinntekter de siste årene er en forklaring på dette. Siden 2007 har betydningen av yrkesinntekt falt, mens pensjoner fra folketrygden og dagpenger har blitt viktigere.Antall eldre, fra 67 år og oppover, med vedvarende lavinntekt går derimot ned. Fra treårsperioden 2007-2010 til 2008-2010 er det blitt nesten 9.000 færre eldre i lavinntektsgruppen.Opptrappingen av minstepensjonen til to ganger grunnbeløpet i folketrygden har ført til at det har blitt færre minstepensjonister i lavinntektsgruppen. Økt yrkesaktiv alder er også med på å forklare denne nedgangen.Lavinntekt defineres som en inntekt som er så lav at personer i husholdninger med inntekt under denne grensen har stor risiko for å være fattige. (©NTB)Nyheter

Ny klinikk på plass

Den nye øyeklinikken åpnet dørene onsdag.

– Dette er for dårlig

Et nytt gangfelt er snart på plass på Aronnes. Ketil Nystrøm i Trygg trafikk mener det bare gjør vondt verre.

Ba om 4 år og 3 mnd fengsel for overgrep mot barn

Mener Alta-mann (29) er skyldig på alle punkter.

Doblet «Alta-benken»

To altaværinger i nasjonalforsamlingen.

Ny klinikk på plass

Den nye øyeklinikken åpnet dørene onsdag.

– Dette er for dårlig

Tror tiltaket gjør vondt verre.

Forstår nei til OL

Finn Hågen Krogh ønsket et OL til Oslo, men skjønner nei-siden veldig godt.

Ansetter ny trener

Bård Vegard Balto (25) blir en del av Alta IFs trenerteam neste sesong.