Rita Heitmann"/>

– Overgrep mot nordmenn

Lars Hapalahti stemte for konsekvensutredningen, men kommer til å stemme mot Alta i samisk språkområde. Uansett.

Foto: Jarle Mjøen

Foto: Jarle Mjøen

Foto: Jarle Mjøen

nyheter

– Ja, jeg var også til stede, sier kommunestyrerepresentant Lars Hapalahti om årsmøtet i Arbeiderpartiet i Alta.

– Ja, jeg stemte også for, fortsetter han om vedtaket om å be Alta kommune om en konsekvensutredning vedrørende innlemming i det samiske språkområdet.

– Da får man på bordet alle synspunkter. Men når det skal realitetsbehandles, da stemmer jeg i mot, uansett, slår Hapalahti fast.

Overgrep mot resten

– Jeg har lest så mye om samisk språkområde at jeg ikke trenger noen utredning. Jeg har gjennomskuet det systemet forlengst, sier Hapalahti, som også er styremedlem i Etnisk og demokratisk likeverd, EDL.

– Det er helt unaturlig at Alta skal være med i samisk språkområde. Vi har bare en bitteliten gruppe samer her, omtrent fem prosent av befolkningen er i samemanntallet. De andre 95 prosent teller faktisk mer, sier Hapalahti.

– Det er langt på vei overgrep mot resten av befolkningen, hevder han om forvaltningsområdet for samisk språk.

Han er ikke uenig at det nok er flere samer i Alta enn de som er manntallsført.

– Men om de ikke står i samemanntallet, så har disse samene tatt et valg. Det må også respekteres, sier han.

– Jeg tror ikke dette kommunestyret når å behandle saken. Konsekvensutredningen er neppe ferdig før etter valget til høsten, sier Hapalahti og tror uansett ikke der er stemning i folket til at saken skal vinne fram, og derfor en dårlig stemmesanker for Arbeiderpartiet.

– Det er helt greit at folk har forskjellig synspunkter sier han om at saken ble tatt opp på årsmøtet.

– Jeg har selv møtt forståelse for mine synspunkter i partiet, der er takhøyden stor. Vi lever i et demokrati, sier han.

– Enn så lenge.

Sametinget lokker

Sametinget fordeler statlige tospråklighetsmidler til de aktuelle kommuner for å dekke merkostnader til tospråklig tilbud.

– Det er en bevisst strategi fra Sametinget å lokke med penger, men de forteller ikke at kommunen pådrar seg masse utgifter, som ikke framkommer noen steder, hevder Hapalahti.

I Tromsø kommune har de startet prosessen for å bli innlemmet i forvaltningsområdet for samisk språk. Det forventes at kommunestyret der gjør et vedtak i løpet av sommeren.

– Det er helt utrulig fantastisk at Tromsø kommune gjør det, sier Hapalahti og ler. Han begrunner det med at det står enda verre til med «sameprosenten» i Tromsø enn i Alta.

– Og Bodø også, det er enda verre, hevder han. Bodø fikk nylig satt opp et skilt med det lulesamiske bynavnet ved innkjøringen til byen.