Vidar Kristensen"/>

Har 474 mill. i cash

Mens boret nå trenger seg stadig dypere ned i havbunnen vest for Haugesund og sluker penger, er North Energy godt rustet til å bore ytterligere seks brønner.

Foto: Jarle Mjøen

Foto: Jarle Mjøen

Foto: Jarle Mjøen

nyheter

Oljeselskapet har tilgang på 474 millioner kroner i cash, godt hjulpet av aksje-emisjonen tidligere i år. Selskapet melder i sin kvartalsrapport at kontantbeholdningen er på 172 millioner kr, mens man forventer å få tilbake nær 303 millioner kroner i refunderbar skatt fra den norske stat. Samtidig har selskapet for øyeblikket ingen rentebærende gjeld.

I tillegg har man en avtale med SEB om å kunne låne ytterligere 300 millioner kroner til letevirksomhet, dersom det skulle bli nødvendig.

Drivverdig utenfor Nordland

For øyeblikket borer North sammen med flere partnere i lisensen «PL 341 Stirby» i Nordsjøen. I en børsmelding opplyser North at de har kjøpt 11 i lisensen fra Talisman Energy Norge AS. Lisensen er lokalisert nordøst for Brae Øst og nord for Gudrun.

– Kjøpet er i tråd med North Energys målsetting om kjøp av tre lisenser med brønnforpliktelser i 2010. Boring av letebrønn på PL 341 Stirby-prospektet startet 16. august med DETNOR som operatør. North Energy ser på PL 341 som et attraktivt prospekt, både med hensyn til funnsannsynlighet og volumer. Det er i tillegg stor oppside knyttet til dypereliggende strukturer, opplyser direktør Erik Karlstrøm i børsmeldingen.

Går via Åsgard

Selskapet er også partner i en brønn som tidligere i år ble boret på Haltenbanken. Funnet der er drivverdig, kunne selskapet opplyse torsdag, men det er foreløpig usikkert når man kan starte utvinningen av funnet av gass og kondensat.

– North Energys evaluering tilsier en positiv økonomi i feltet selv med pessimistiske volumanslag, opplyser direktør Erik Karlstrøm i en børsmelding i dag.

Planen er å utvinne lisensen ved å knytte to-tre bunninstallasjoner til en 20 km lang ledning til Åsgard B-plattformen på Haltenbanken, og videre ut til markedet derfra.

Kapasiteten ut fra denne plattformen anses som den avgjørende faktoren for framdriften i utvinningen av lisensen.