Koker av torsk

Som følge av klimaendringene blir vannet varmere og dette fører til at torsken nærmest står som sild i tønne i Barentshavet. Havforskerne antyder at gytebestanden av nordatlantisk torsk er på 1 million tonn i Barentshavet. Det er en økning på over 300 prosent i løpet av ti år.

Foto: Vidar Kristensen

nyheter

– I 1999 var gytebestanden på knapt 300.000 tonn. Vi må tilbake til 1948 for å finne en så stor bestand som nå, skriver Dagens Næringsliv.

Grunnet økt temperatur i Norskehavet har ført til så mye plankton og så gode oppvekstforhold for torsk, sei og hyse at gytebestandene når nye rekorder.

– Undersøkelsene vi har gjort tilsier at ressursgrunnlaget i Barentshavet er veldig bra, og det bør gi grunnlag for et kjempefiske i årene som kommer. Ikke bare av torsk, men også av hyse, sei og sild. Med unntak av noen gode år på 90-tallet, har vi ikke hatt så store torskekvoter som vi nå foreslår på mange år, sier forskningsdirektør Reidar Toresen ved Havforskningsinstituttet til avisa.

Men i sør blir det for varmt og situasjonen er ikke like positiv.– Like gunstig er det ikke for fisket i Nordsjøen. Der er det rekrutteringskrise, sier Toresen.