De skal bygge et nytt Alta sentrum

...men først må nyveien på plass.

BYGGER SENTRUM: Jan-Ivar Alsèn (Coop Finnmark), Bjørn Johansen, Roald Johansen (begge Roald Johansen AS), Roar Andersen (Clemens Eiendom AS), Anders Henriksen (Coop Finnmark) og Olav Hansson (Clemens Eiendom AS) orienterte i dag kommunen og Mediehuset Altaposten om partnerskapet på Prestegårdsjordet.  Foto: Vidar Kristensen

nyheter

Coop Finnmark, Roald Johansen AS og Opplysningsvesenets fond (OVF) har gått sammen i et strategisk partnerskap for å utvikle 110 mål av Prestegårdsjordet. Jordet er i kommuneplanen avsatt til sentrumsformål, med tanke på framtiden. I planen er framtiden satt til etter 2025, men de tre partner-selskapene ønsker å komme i gang før.

– Handel, bolig, næring, service og kanskje en fotballhall, er det vi ser for oss som mulig å realisere i området. Men alt avhenger av èn ting; at avlastningsveien bygges, sier Roar Andersen, prosjektsjef i Clemens Eiendom AS, som er OVF sitt redskap for utvikling av gamle kirke-eiendommer i 350 norske kommuner.

Sweco er satt i gang med å lage en mulighetsstudie for området, som måler en fjerdedel av dagens Alta sentrum. Studien skal være klar til sommeren. Ingen av de involverte ønsker å spå noe om hvilke investeringer som passer her.

Vil til sentrum

Området vil ha innkjøring fra avlastningsveien. Ingen vei, ingen utvikling.

– Nå må det skje noe med veien, og vi tror det nærmer seg. Uten veien blir det tungt å gjøre noe her, for da er området uten adkomst, sier den gamle stilhopperen Olav Hansson, som jobber med Alta-prosjektet i Clemens Eiendom AS.

At Coop Finnmark er med på laget, er ifølge direktør Jan-Ivar Alsèn ikke et signal om at selskapet er i ferd med å gi opp byggingen av Alta Handelspark på Thomasbakken.

– Dette er det eneste sentrumsområdet av en viss størrelse som er igjen, og den eneste muligheten Coop har for å få etablert seg i sentrum av Alta. Coop vil være med på utviklingen som kommer i sentrumsområdet, slår Alsèn fast.

– Vil ikke en utvikling på Prestegårdsjordet komme i konflikt med handelsparken?

– Nei, det tror jeg ikke, handelsparken vil med sin nærhet være med å styrke dette området.

Har masse kapital

– Vi går inn i prosjektet med å utvikle Prestegårdsjordet av samme grunn som de andre to; det er et stort potensial her og det er naturlig å se jordet som en forlengelse av Alta sentrum, sier Roald Johansen, som har lastet mye kapital i sitt investeringsselskap, og derfor har rygg til å være med på investeringen.

Det har også OVF, som har to milliarder plassert i kontanter, aksjer og obligasjoner, som de bruker av til investeringer på kirkelig grunn.

– Jeg vil tro at vi sammen har kapital nok til å utvikle området, ellers hadde vi vel ikke sittet her, skøyer Johansen.

– Denne eiendommen har vi pekt ut som et satsingsområde, og da bruker vi de pengene vi må hvis det er forretningsmessig potensial her, sier Andersen.

– Vi har inngått et strategisk samarbeid lokalt fordi vi synes det er greit med lokale partnere som kjenner området og næringen godt. For OVF er det viktig å ha solide partnere, sier Andersen.

Ønskes velkommen

De tre partnerne har intensjon om å stifte et selskap som skal kjøpe eiendommen fra OVF, og deretter utvikle den. Prisen for jordet skal være avtalt, men ingen vil si noe om beløpet.

I dag orienterte partnerne kommunen, der man er positiv.

– De tre partene er solide investorer, som hver for seg er god på sitt område. Det de presenterte er absolutt innenfor det området er avsatt til i kommuneplanen, sier Oddvar Konst, kommunalleder for samfunnsutvikling.

– Får de komme i gang før 2025?

– Den realistiske utbyggingstida er slik at 2025 kanskje ikke er så langt unna for når spaden kan stikkes i jorda. Det er uansett opp til politikerne å avgjøre rekkefølgen i utviklingen av sentrumsområdene, sier Konst.