Rydding av atomavfall fra Andrejevabukta er i gang

Arbeidet med å flytte atomavfall fra Andrejevabukta på Kolahalvøya i Russland, fem mil fra grensen til Norge, er igangsatt. 

Forfallet er påfallende i Andrejevabukta som tidligere var Nordflåtens hovedlager for uranbrensel fra atomubåter. Denne uken ble de første brenselsstavene fra ubåtreaktorene hentet ut for utskipning til atomanlegget i Majak i Uralfjellene. Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB scanpix

NTB utenriks

De første sju av totalt 22.000 brenselsstaver er denne uka tatt ut av de gamle atomlagringsanleggene, skriver Independent Barents Observer. Målingene underveis i arbeidet skal ikke ha vist noe unormalt, ifølge SevRAO, et senter for håndtering av radioaktivt avfall.

I Andrejevabukta ligger om lag hundre reaktorer fra ubåter. I hver reaktor er det fra femti til noen hundre brenselsstaver i et brenselselement. Hver stav er tre-fire meter lang, én til to centimeter i diameter og inneholder ett til to kilo uran.

– Brenselsenhetene er lagret i tre falleferdige lagre. I tillegg lagres det 17.000 kubikkmeter fast og 13.000 kubikkmeter flytende radioaktivt avfall, skriver Bellona. Organisasjonen betegner arbeidet som er igangsatt som enormt viktig for å redusere risikoen for lekkasjer og andre ulykker ved anlegget.

Fra Andrejeva skal brenselsstavene fraktes på skipet Rossita til den sivile atomisbryterbasen Atomflot i Murmansk. Derfra skal de transporteres 3.000 kilometer med jernbane til Majak i Sør-Uralfjellene, som huser et av de største atomanleggene i Russland.

Rossita går fra kai i Andrejeva for første gang 27. juni. Da skal utenriksminister Børge Brende være til stede på atomavfallsplassen.

Norge har siden 1997 tatt del i sikring av området og har per 2016 brukt omkring 250 millioner kroner på å bygge anlegg og systemer, ifølge Sør-Varanger Avis.

(©NTB)