FORVALTNINGSREVISORER

Søk på stillingen

Vil du bidra til å gjøre kommunene bedre?
Til vårt kontor i Alta søker vi engasjerte og samfunnsinteresserte


FORVALTNINGSREVISORER
(samfunnsviter, jurist, økonom, etc.)


Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av produktivitet, måloppnåelse, økonomi og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Det gjøres også vurderinger av om den kommunale virksomheten drives i samsvar med gjeldende regelverk. Arbeidet organiseres som prosjekter, og omfatter planlegging, gjennomføring og rapportering.

Dine oppgaver vil være
⦁    Planlegge og gjennomføre forvaltningsrevisjon og undersøkelser
⦁    Gjennomføre intervjuer, spørreundersøkelse og dokumentanalyser
⦁    Kontakt med ledere og ansatte i kommunene
⦁    Analyser og utredninger av kommunal tjenesteyting
⦁    Deltakelse på møter i kontrollutvalg og kommunestyret/fylkesting


Vi søker en medarbeider med
⦁    Høyere utdannelse fra universitet eller høyskole innen samfunnsvitenskap, jus, økonomi, eller annen relevant utdanning
⦁    Erfaring fra eller kunnskap om prosjekt-, utrednings- og analysearbeid
⦁    Praksis fra eller kunnskap om kommunal forvaltning
⦁    God skriftlig og muntlig formidlingsevne
⦁    Evne til å arbeide selvstendig, strukturert og effektivt
⦁    Evne til å ta ansvar og levere gode resultater innenfor frister
⦁    Gode samarbeidsevner og evne til å arbeide i team
⦁    Personlige egenskaper vil bli vektlagt

Vi kan tilby
⦁    En interessant og utfordrende stilling i et faglig sterkt miljø
⦁    Varierte og allsidige arbeidsoppgaver rettet mot ulike sektorer i kommunal forvaltning
⦁    Opplæring og relevante kurs
⦁    Fleksibel arbeidstid
⦁    Trening i arbeidstiden
⦁    Lønn etter avtale
⦁    Pensjons- og forsikringsordning

For øvrig skjer tilsetting etter gjeldende lover og avtaler, herunder 6 mnd. prøvetid.
Det vil følge en del reiseaktivitet med stillingen. Søker må disponere egen bil. Søknad med CV, attester/vitnemål og referanser sendes: post@vefik.no

Søknadsfrist: 30. mai 2017

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til revisjonssjef Aud Synnøve Opgård, tlf. 465 40 928, eller fagansvarlig forvaltningsrevisor Tom Øyvind Heitmann, tlf. 974 33 094.

Firma: Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS
Omfang: Heltid
Varighet: Fast
Sektor: Privat
Søknadsfrist: 2017-5-30 00:00:00

Søk på stillingen

Andre stillinger fra Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS

Søkeresultater
 • Sortér
 • Sist publisert
 • Tittel alfabetisk
 • Arbeidsgiver alfabetisk
Laster...
 • Alta Tingrett

  Alta Tingrett søker:

  Fast bistandsadvokat

  Søknadsfrist: 2017-5-5 00:00:00

  FAST BISTANDSADVOKAT - Det er fra 2. august 2017 ledig verv som fast bistandsadvokat ved Alta tingrett/Hålogaland lagmannsrett.

 • Rambøll Alta

  Rambøll Alta søker:

  Erfaren areal- og samfunnsplanlegger

  Søknadsfrist: 2017-5-19 00:00:00

  Vi trenger deg som ser forbi det åpenbare

 • Stiftelsen Betania

  Stiftelsen Betania søker:

  Diverse stillinger ved Furuly- og Bossekop Sykehjem

  Søknadsfrist: 2017-5-3 00:00:00

  Totalt 6 ledige stillinger

 • Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS

  Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS søker:

  FORVALTNINGSREVISORER

  Søknadsfrist: 2017-5-30 00:00:00

  Vil du bidra til å gjøre kommunene bedre? Til vårt kontor i Alta søker vi engasjerte og samfunnsinteresserte FORVALTNINGSREVISORER (samfunnsviter, jurist, økonom, etc.)

 • Tors Bud

  Tors Bud søker:

  Sommerhjelp Sjåfør

  Søknadsfrist: 2017-5-19 00:00:00

  Sommerhjelp sjåfør søkes for juli/august

 • Stigs Bud

  Stigs Bud søker:

  Sjåfører og sesongarbeidere

  Søknadsfrist: 2017-5-19 00:00:00

  Vi søker sjåfører og sesongarbeidere.

 • Tine Gruppa AS

  Tine Gruppa AS søker:

  Salgskonsulent Alta

  Søknadsfrist: 2017-5-3 00:00:00

  TINE Salg dagligvare søker til ettårig vikariat: Salgskonsulent Alta