Kriminalomsorgen gjennomfører de strafferettslige reaksjonene som blir fastsatt av påtalemyndighet eller idømt av domstolene. Troms og Finnmark friomsorgskontor har hovedkontor i Tromsø, og avdelingskontorer i Hammerfest, Kirkenes og Harstad.

Kontrollører fotlenkesoning

I forbindelse med gjennomføring av soning med elektronisk kontroll har vi behov for å tilknytte oss eksterne kontrollører som kan bistå oss med kontroller i Altaområdet. Kontrollene skal skje uanmeldt på domfeltes bopel eller arbeidsplass. Kontrollørene arbeider parvis.

Vi har omgående behov for kontrollører i følgende
områder: Alta og omegn

Interesserte bosatt andre steder i Vest-Finnmark kan også melde sin interesse, og vil bli kontaktet ved behov.

Oppdrag honoreres med 250,- pr. påbegynt time, samt statens satser for kjøregodtgjørelse, for tiden kr 4,10 pr. km. Oppdragsmengden vil være varierende.

Det kreves ingen formell utdannelse, men stilles krav til god vandel. Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Referanse bes oppgitt.

Interesserte bes kontakte friomsorgen snarest.

Skriftlig henvendelse sendes til:
Kriminalomsorgen Troms og Finnmark friomsorgskontor
Avdeling Hammerfest
Dokumentsenter
Pb 694
4302 Sandnes

Du kan også ta kontakt pr telefon eller e-post:
Carina J. Rønquist
Tlf: 78 42 81 50
e-post: cjr@kriminalomsorg.no.

Firma: Kriminalomsorgen
Omfang: Deltid
Varighet: Engasjement
Sektor: Offentlig
Søknadsfrist: 2017-2-2 00:00:00

Andre stillinger fra Kriminalomsorgen

Søkeresultater
 • Sortér
 • Sist publisert
 • Tittel alfabetisk
 • Arbeidsgiver alfabetisk
Laster...
 • Kriminalomsorgen

  Kriminalomsorgen søker:

  Kontrollører fotlenkesoning

  Søknadsfrist: 2017-2-2 00:00:00

  Kontrollører for domfelte som soner fengselsstraff hjemme med elektronisk kontroll (fotlenkesoning) i Altaområdet

 • Coop Finnmark SA

  Coop Finnmark SA søker:

  Butikksjef vikariat og medarbeidere

  Søknadsfrist: 2017-1-25 00:00:00

  Coop Marked Øksfjord har ledig stilling som butikksjef i 100% stilling i vikariat, en fast stilling på 80% og en deltids-stilling med fast arbeide hver andre helg + ekstra ved behov.

 • Alta Kommune

  Alta Kommune søker:

  Landmåler

  Søknadsfrist: 2017-2-6 00:00:00

  Har du kompetanse/erfaring innenfor landmålerfaget?

 • NRS Finnmark

  NRS Finnmark søker:

  Driftsteknikere NRS Finnmark

  Søknadsfrist: 2017-1-31 00:00:00

  Driftsteknikere NRS Finnmark

 • Grieg Seafood Finnmark AS

  Grieg Seafood Finnmark AS søker:

  Tekniker

  Søknadsfrist: 2017-2-1 00:00:00

  Du sørger for å holde hjulene i gang Vi søker en tekniker til vårt tekniske team ved prosessanlegget på Simanes i Alta

 • Alta Gynekologi AS søker:

  Sykepleier/helsesekretær

  Søknadsfrist: 2017-2-15 00:00:00

  Gynekologen flytter til Parksenteret og trenger medhjelper.