jobAdId
Søkeresultater
Laster...
  • Kriminalomsorgen

    Kriminalomsorgen søker:

    Kontrollører fotlenkesoning

    Søknadsfrist: 2017-2-2 00:00:00

    Kontrollører for domfelte som soner fengselsstraff hjemme med elektronisk kontroll (fotlenkesoning) i Altaområdet