jobAdId
Søkeresultater
Laster...
  • Alta Tingrett

    Alta Tingrett søker:

    Fast bistandsadvokat

    Søknadsfrist: 2017-5-5 00:00:00

    FAST BISTANDSADVOKAT - Det er fra 2. august 2017 ledig verv som fast bistandsadvokat ved Alta tingrett/Hålogaland lagmannsrett.