jobAdId
Søkeresultater
Laster...
  • Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS

    Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS søker:

    FORVALTNINGSREVISORER

    Søknadsfrist: 2017-5-30 00:00:00

    Vil du bidra til å gjøre kommunene bedre? Til vårt kontor i Alta søker vi engasjerte og samfunnsinteresserte FORVALTNINGSREVISORER (samfunnsviter, jurist, økonom, etc.)